Foto’s Kermis 2022

Klik op de onderstaande momenten om alle foto’s te bekijken van de kermis 2022.

Frans Dieker ontvangt een Koninklijke onderscheiding lid van de orde van Nassau

Frans Dieker (63) heeft vanavond uit handen van burgemeester Huub Hieltjes een koninklijke onderscheiding ontvangen. De onderscheiding werd hem toegekend op de traditionele schuttersavond van schutterij Onderling Genoegen uit Duiven. Frans is ruim 47 jaar lid van de schutterij. Hij was een succesvolle (acrobatisch) vendelier, heeft een belangrijke rol gespeeld in het oprichten van het handboogkorps en trad in 1991 in de voetsporen van zijn vader, Jan Dieker, als hoofdcommandant van de Schutterij. 8 jaar geleden trad hij toe tot het bestuur waarvan hij nu de laatste 6 jaar voorzitter is. Frans heeft zich sterk gemaakt voor het verdere digitaliseren van de secretariële en financiële administratie en het moderniseren van de statuten van Onderling Genoegen. Daarnaast is hij trekker van OGDoet, een variant op NLDoet waarbij de schutterij (jaarlijks) projecten in Duiven ondersteunt. Voor zijn verdiensten voor de schutterijwereld heeft Dieker in 2003 en 2018 een hoge federatieve onderscheiding ontvangen. Frans is 14 jaar lang actief geweest in de rol van secretaris in het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie. Ook is hij in 2001 gevraagd toe te treden tot de Gilderaad van Gelderland, het adviesorgaan van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ‘st Hubertus’.   

Frans Dieker is onder meer actief geweest bij scouting Duiven. Hier heeft hij lang in het bestuur gezeten en veel verschillende functies bekleed. Frans zet zijn ziel en zaligheid in voor de samenleving door geld in te zamelen voor Vluchtelingenwerk (sponsorloop Nacht van de vluchteling) hetgeen hij sinds 2012 in totaal 7 keer heeft gelopen.  

Zijn grote en jarenlange maatschappelijk betrokkenheid is de reden voor deze koninklijke onderscheiding.   

Programma Kermis 2022

Zaterdag 27 augustus

 • 13.00 u. Start beieren kerktoren Remigiuskerk.
 • 13.45 u. Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
 • 14.00 u. Ophalen koningspaar en jeugdkoning met vendelhulde bij Liemerije (DrooStaete). De mini LE’s lopen met de schutterij mee om het koningspaar en jeugdkoning op te halen.
 • 14.00 u. Sfeer programma met DJ Robin
 • 15.00 u. Aanvang jeugdkoningschieten.
 • 16.30 u. Huldiging nieuwe jeugdkoning(in) op het Remigiusplein. Met optreden van de junior LE’s.
 • 17.00 u. Einde middagprogramma
 • 20.00 u. ‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.
 • 20.30 u. Aanvang feest met muziek door Cabrio Coverband.
 • 24.00 u. Einde feest.

Zondag 28 augustus

 • 09.45 u. Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
 • 10.00 u. Schuttersmis voor de leden en overleden leden van de schutterij.
 • 11.30 u. Rondgang van de jaarlijkse Processie.
 • Aansluitend: Hernieuwen van de eed van trouw aan wereldlijk en kerkelijk gezag op het Remigiusplein.
 • 20.00 u. ‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.
 • 20.30 u. Aanvang feest met muziek door Cabrio Coverband.
 • 24.00 u. Einde feest.

Maandag 29 augustus

 • 08.30 u. Opstellen van de schutterij en LHD op het Remigiusplein.
 • 08.45 u. Ophalen koningspaar.
 • 11.00 u. ‘Bij de Schutters’ in de OGtent open met muziek door Jersey
 • 11.45 – 12.15 u. Prijsschieten
 • 12.30 u. Aanvang koningsschieten.
 • 14.00 u. Installeren nieuwe koning.
 • 16.30 u. Einde dagprogramma.
 • 20.00 u. ‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.
 • 20.30 u. Aanvang feest met muziek door Hike
 • 24.00 u. Einde feest.

Dinsdag 30 augustus

 • Dinsdag 30 aug:
 • 08.30 u. Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
 • 08.45 u. Ophalen nieuwe koningspaar.
 • 11.00 u. Vendelhulde bij Thuvine.
 • 11.30 u. ‘Bij de Schutters’ in de OGtent open met muziek door Jersey.
 • 14.00 u. Start kinderen programma door Paulien van Leur.
 • 14.45 u. De kinderen kunnen dansen op kinderliedjes die door de band gespeeld worden.
 • 15.30 u. Einde dagprogramma.
 • 18.45 u. Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
 • 19.00 u. Ophalen nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in) bij Liemerij. De mini LE’s zijn weer van de partij.
 • 19.30 u. ‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.
 • 20.00 u. Aanvang feest met muziek door Hike.
 • 20.15 u. Huldiging jubilarissen.
 • 01.00 u. Einde schuttersfeest.

Uitreiking van de geweren vindt alleen plaats op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart.


Jeugdkoningschieten op zaterdagmiddag staat open voor kinderen (zowel jongens als meisjes) van leden van de schutterij. Kandidaten dienen op 27 augustus 2022 tussen de 12 en 17 jaar oud te zijn. Opgave voor deelname aan het jeugdkoningschieten tot uiterlijk vrijdagavond 26 augustus 20.00 uur in de OGtent bij secretariaat of via het inschrijfformulier op onze website. Het inschrijfformulier dient te worden ondertekend door één van de ouders onder vermelding van het lidnummer.


Opgave voor deelname aan het koningschieten tot uiterlijk maandagmiddag 29 augustus 12.00 uur bij het secretariaat van de schutterij of het wedstrijdsecretariaat op de schietplaats.

Voor het prijsschieten op de vogel dienen de leden zich maandag 29 augustus tussen 11.45 en 12.15 uur te melden bij de schietplaats.


Let op: Zonder geldige ledenkaart en geldige legitimatie kan NIET worden deelgenomen aan het schieten. Voor de volledige reglementen van het (jeugd)koningschieten zie de website onder het kopje koningschap – koningsschieten.


De leden, die de contributie betaald hebben, maar geen lidmaatschapskaart hebben ontvangen, kunnen deze alsnog ophalen op vrijdag 26 augustus 2022 van 19.00 uur tot 20.00 uur op de eerste verdieping van de OGtent. Tevens is er op deze avond de gelegenheid om alsnog de contributie te betalen of om lid te worden. Indien u uw kaart kwijt bent, kunt u tegen een vergoeding van € 5,00 een nieuwe kaart krijgen.

Voor vragen over contributie en lidmaatschap kunt u mailen naar: penningmeester@ogduiven.nl of bellen, op werkdagen tussen 18.30 en 19.00 uur, naar 0651734632

Informatie Koning der Koning schieten 10 juli 2022

Schuttersvrienden en vriendinnen, leden van schutterij Onderling Genoegen,

In 2021 vierde onze schutterij haar 125-jarig jubileum. Een van de “bijzondere” activiteiten van onze lustrumvieringen, het Koning der Koningen schieten, kon vorig jaar helaas niet doorgaan. Dat willen we graag dit jaar samen inhalen op zondag 10 juli a.s..

De titel “Koning der Koningen” kan behaald worden door leden die ooit schutterskoning van onze schutterij zijn geweest. We verwachten rond de 25 oud-koningen onder de kogelvanger om te strijden voor deze eer.

Samen met de nieuwe “Koning der koningen” en het koningspaar gaan we een “kleintje kermis” feestmiddag beleven in de OGtent met ruimte om te dansen, echte kermis krakers en voldoende kermistafels om gezellig bij te praten. De muziek zal ook aan de jongste kinderen denken, net zoals we dat op kermisdinsdag doen.

De entree is gratis en naast de leden zijn ook introducees welkom. De muziek tijdens deze middag wordt verzorgd door het orkest “Jersey”, onder meer bekend van ons OG Weidefeest in 2021.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

 • 08.45 uur: Verzamelen van de geuniformeerde schutterij op het Remigiusplein
 • 09:00 uur: We gaan samen naar het Gemünden am Main Park voor het maken van groepsfoto’s
 • 10:00 uur: Houten geweerschutters verzamelen op het Remigiusplein
 • We zouden het geweldig vinden als de schutters, zoals tijdens de kermisdagen, in grote getale met de houten geweren deelnemen aan de optocht.
 • 10:20 uur: Houten geweerschutters vertrekken in optocht vanaf het Remigiusplein en sluiten aan bij de geuniformeerde schutterij nabij het Gemünden am Main Park
 • 10.40 uur: Gezamenlijke optocht naar de Koning der Koningen, Toon Verschore
 • 11.00 uur: Kort programma bij de Koning der Koningen aan de Wilhelminastraat
 • 11.00 uur: Zaal open (OGtent)
 • 11:00 uur: Ontvangst van de oud-koningen met gevolg in “Bij de schutters”
 • 11:30 uur: De schutterij trekt de OGtent binnen

Aansluitend start van de feestmiddag “kleintje kermis” met het orkest Jersey:

 • 12:00 uur: Oud-koningen gaan naar de schietboom en maken groepsfoto
 • 12.30 uur: Aanvang Koning der Koningen schieten
 • 14.00 uur: Huldiging nieuwe Koning der Koningen
 • 17.00 uur: Einde feestmiddag

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur zijn in zaal “Bij de Brouwer” diverse snacks te verkrijgen. Verder kunt u uiteraard “Bij de buren” en de overige horeca aan het plein terecht voor iets te eten.

Reserveren van tafels is mogelijk zoals tijdens de kermisdagen. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@ogduiven.nl

We zouden het prettig vinden als u ons laat weten of u van plan bent dit feest samen met ons te vieren. Dat helpt ons bij de voorbereidingen. Klik hier en kies voor “Ik zal er bij zijn”, “Ik zal misschien aanwezig zijn” of “Ik zal niet aanwezig zijn”.