Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene ledenvergadering 2021

juni 23 @ 20:00 - 23:00

Algemene ledenvergadering 2021

aanmelden kan via:

.
.
.
.
.

Agenda ledenvergadering 23-6-2021:
1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar.
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering
4. Notulen algemene ledenvergadering 3 februari 2020 – zie www.ogduiven.nl
5. Jaarverslag 2020 – zie www.ogduiven.nl
6. Financieel verslag 2020 – wordt ter vergadering gepresenteerd
7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester
8. Begroting 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd
a. Toelichting m.b.t. contributie 2021 (conform besluit ALV 2020)
9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Suzan Klappers.
10. Mededeling aangaande kermis 2021
11. Mededeling aangaande nieuwe uniformering van de schutterij
12. Mededelingen aangaande het Jubileumjaar 2021
N.B. De geldende RIVM richtlijnen zijn bepalend voor het wel of niet doorgaan van activiteiten.
13. Toelichting op de concept-statuten en de procedure statutenwijziging
De concept statuten en een toelichting hierbij zijn beschikbaar op www.ogduiven.nl.
De statuten worden op een volgende ledenvergadering ter stemming gebracht.
14. Rondvraag
Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat.
15. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Marijke Vos en Theo Berntzen
Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigd
leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd.
16. Sluiting

Notulen ALV 2020

Toelichting bij voorstel nieuwe statuten schutterij Onderling Genoegen tbv ALV 23-6-2021

Concept nieuwe statuten Onderling Genoegen tbv ALV 23-6-2021

Jaarverslag 2020 Schutterij Onderling Genoegen

Gegevens

Datum:
juni 23
Tijd:
20:00 - 23:00
Evenement Categorie:
Site:
https://forms.gle/WqNzjxBnh2qjmoSN7

Locatie

Online

Organisator

Schutterij Onderling Genoegen