marketentstersSchutterij Onderling genoegen organiseert op zondag 29 oktober a.s. het Gelders Marketenterstreffen 2017.

Het Marketenterstreffen is een besloten ontmoetingsdag voor marketentsters van Gelderse schutterijen en hun begeleiding. Verder zullen genodigden van de Gelderse schuttersfederatie en een beperkt aantal genodigden uit Duiven aanwezig zijn. In totaal verwachten wij tussen de 200 en 250 deelnemers.

Het programma is in hoofdlijnen als volgt:

09.30 uur

Ontvangst marketentsters, besturen, partners en genodigden

De deelnemers worden ontvangen met koffie/thee en krentenwegge.

10.00 uur:

Opening Marketentserstreffen, enkele toespraken.

11.00 uur:

Heilige mis in de St.Remigiuskerk te Duiven. Het wordt een traditionele Duivense schuttersmis met medewerking van Liemers Harmonie en het koor In Between.

Aansluitend: Groepsfoto marketentsters op het Remigiusplein

12.30 uur:

Rondgang met medewerking van Liemers Harmonie Duiven en schutterij Onderling Genoegen.

Het is een rondgang van een kleine 2 km door Duiven.

13.15 uur:

Lunch

14.00 uur:

Gezellig samenzijn met medewerking van Jersey

Naast de muziek door Jersey worden er gastoptredens gegeven. Dit blijft nog even een verrassing.

17.30 uur:

Afsluiting

De deelnemers aan deze dag (Marketenters, hun begeleiders, besturen van schutterijen , Federatiemensen) betalen een eigen bijdrage. Zij ontvangen hiervoor koffie/krentenwegge bij de ontvangst, een lunch en natuurlijk het feestelijke middagprogramma. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.

De werkgroep Marketentsterstreffen,

Anita Sessink, Wilma Roelofs, Dinie Willemsen, Marian Stienezen, Thea de Kinkelder, Hans Kersten, Geert Roelofs, Marijke Vos en Frans Dieker