nieuw 600 400

Tijdens de ledenvergadering van 4 februari j.l. werden Theo Berntzen, Eric Klappers en Roel Kersten verkozen tot bestuurslid van onze schutterij. Daarmee kwam het bestuur weer op volle sterkte en kunnen we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

 Aanvulling was nodig door het vertrek van penningmeester Ben Berends en het droevig overlijden vorig jaar van Michel Thuyns. 

ben berends 600 400

Ben Berends nam na 16 jaar afscheid van het bestuur. Voor zijn verdiensten zal hij tijdens de slotavond van kermis 2019 worden benoemd tot lid van de schuttersraad van Onderling Genoegen.

 

In een zeer prettig verlopen vergadering werd onder meer ook het voorstel aangenomen om per 1-1-2020 alle partnerkaarten om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. In de loop van 2019 zullen de leden hierover nader worden geinformeerd.

 

Ook werden de bands voor de komende kermis bekend gemaakt.

 • Zaterdagavond: SLAMM
 • Zondagavond: Cabrio
 • Maandagmiddag: NOAH
 • Maandagavond: NOAH
 • Dinsdagmiddag: Jersey
 • Dinsdagavond: NOAH

 

leden 600 400

Tijdens de vergadering konden de leden zich uitspreken over diverse stellingen rond de activiteiten van de schutterij.

 

voltallig

Het voltallige bestuur per 4-2-2019 (van links naar rechts):

 • Geert Roelofs (lid)
 • Marijke Vos (secretaris)
 • Wilco van Brandenburg (penningmeester)
 • Frans Dieker (voorzitter)
 • Theo Berntzen (lid)
 • Roel Kersten (lid)
 • Eric Klappers (lid)