Let op, dit bericht is van belang voor alle leden met een partnerkaart.

In de ledenvergadering van 2019 is besloten om de partnerkaart met ingang van 1-1-2020 volledig te laten vervallen. Iedere partner wordt op dat moment zelfstandig lid van Onderling Genoegen. Toegang tot de evenementen is gratis met de eigen lidmaatschapskaart. Wisselende partners en niet-vaste partners kunnen zelfstandig lid worden van de vereniging.

Meer over de achtergrond:

In de ledenvergadering 2018 is besloten om de huidige anonieme partnerkaart om te zetten naar een partnerkaart op naam. Door die maatregel wil de schutterij het volgende te bereiken:
- Efficiënter verloop van de toegangscontrole bij onze evenementen (pasjessysteem)
- Sluitende controle op leeftijd (alcoholwetgeving)
- Tegengaan gebruik partnerkaarten door niet-partners.
- Openen mogelijkheid van analyse bezoek evenementen (o.a. aantallen/leeftijdsverdeling/entreetijdstip)
- eenvoudiger ledenadministratie


In het afgelopen jaar is voortschrijdend inzicht ontstaan op een aantal aspecten:
- Leden blijken minder bereid dan verwacht om de partnergegevens door te geven
- De ledenadministratie is (nog) niet klaar voor de partnerkaart op naam
- Wisselende, of “geen vaste” partners maakt de administratie rond de partnerkaart op naam veel intensiever dan eerder voorzien.
- De kascontrolecommissie heeft in haar verslag een advies uitgebracht aan het bestuur om de ledenadministratie te vereenvoudigen in combinatie met ledenkaarten die niet jaarlijks vernieuwd worden wat uiteindelijk moet leiden tot lagere kosten.
Het bestuur heeft de situatie heroverwogen. We willen nog steeds een toegangssysteem op naam. De uitvoering vraagt echter een andere werkwijze.

In de ledenvergadering van 2019 is daarom, op voorstel van het bestuur, besloten om de partnerkaart met ingang van 1-1-2020 volledig te laten vervallen. Iedere partner wordt op dat moment zelfstandig lid van Onderling Genoegen. Toegang tot de evenementen is gratis met de eigen lidmaatschapskaart. Ook wisselende partners en niet-vaste partners kunnen zelfstandig lid worden van de vereniging. Wisselingen van partners geven geen onnodige administratieve rompslomp meer. De ledenadministratie is rechtlijnig eenvoudig en hoeft geen lastige partnerconstructies te ondersteunen.

Aan de deur zijn er 2 mogelijkheden. Men kan gratis naar binnen als lid, of men betaalt de geldende entreeprijs.
Deze omzetting is niet bedoeld als een contributieverhoging. De effecten op de contributiebedragen voor 2020 en daarna worden nog nader bekeken. De contributiebedragen voor 2020 zullen in de ledenvergadering 2020 aan de leden worden voorgelegd. Inschrijfgeld is voor partners die overgeschreven worden naar het persoonlijk lidmaatschap niet van toepassing.

De schutterij zal het jaar 2019 gebruiken om de omzetting in de administratie te verwerken. Dat begint met het opvragen van de partnergegevens via een inschrijfformulier bij deze schuttersproat. Het jaar 2019 zullen we nog werken met de oude “anonieme” partnerkaarten. Na 1-1-2020 heeft men nog slechts toegang met een eigen lidmaatschapskaart en is de partnerkaart dus niet meer geldig.

Bij de schuttersproat van maart 2019 zit een inschrijfformulier. Wij vragen aan onze leden met een partnerkaart om deze door de partner in te laten vullen, te laten ondertekenen en in te leveren bij, of te verzenden naar het secretariaat van de schutterij. Een scan of foto van een ingevuld exemplaar (met handtekening) kan ook gemaild worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zullen de inschrijving bevestigen aan het opgegeven email adres.
We rekenen op uw medewerking zodat we onze administratie tijdig op orde hebben en iedereen met een eigen lidmaatschapskaart het schuttersjaar 2020 in kan gaan.