2015 terugkomdag 4

Dinsdag 24 november waren 38 kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 aanwezig in de ogtent. Vanaf 18.00 uur konden ze nogmaals proeven aan vendelzwaaien, handboogschieten, geweerschieten en aan muziek maken.

Onder begeleiding van een groot aantal vrijwilligers werd met korte workshops datgene wat ze hadden geleerd tijdens de jeugddag van 17 oktober nogmaals geestdriftig geoefend.

De jeugddag en terugkomavond waren georganiseerd om kinderen kennis te laten maken met de schutterij en Liemers Harmonie, en voor de aanwas van jeugdleden. Ook wat dat betreft was het een groot succes. De avond heeft er toe geleid dat 7 kinderen komen kijken en deelnemen met de oefenavonden voor het vendelen. Liemers Harmonie kan rekenen op 4 geïnteresseerden.

De jeugddag wordt in 2016 opnieuw georganiseerd, dan worden ook kinderen uitgenodigd wiens ouders geen lid zijn van de schutterij of LHD.

Uiteraard waren er ook winnaars van het prijsschieten:

In de leeftijd 7 tot 8 jaar: Lynn van den Born

In de leeftijd 9 tot 11 jaar: Erik Hugen

In de leeftijd 12 jaar en ouder: Rens Kreuzen en Chris Klappers

De prijswinnaars kregen een prijsje en voor iedereen was er wat lekkers, beschikbaar gesteld door Jumbo Gradussen.

Schutterij Onderling Genoegen en Liemers Harmonie Duiven bedanken de aanwezige kinderen en de vrijwilligers die deze avond mogelijk maakten.

2015 terugkomdag 1

 

2015 terugkomdag 3

 

2015 terugkomdag 2