In de ogen van de jeugd hebben schutterijen een stoffig imago en bestaat uit oudere leden. Echter niets is minder waar, veel schutterijen zijn bezig om jeugd te betrekken bij schutterijen, zoals jeugd schuttersdagen en het jeugd koningschieten Zo is ook Schutterij Onderling Genoegen bezig om zich aan te passen naar de huidige tijdgeest.

Betrokken – Respect en sociale verbondenheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

We doen dit onder meer door mee te doen aan de jaarlijkse roefeldag waar de lagere schooljeugd de sfeer kan proeven binnen de schutterij.

We doen dit ook door scholen te bezoeken en te vertellen over de schutterij en het tonen van onze attributen. Er kan door scholen op aanvraag gebruik gemaakt worden van lespakketten voor een thema/project week.

Enkele jeugdleden hebben spreekbeurten gehouden in hun klas over hoe zij actief zijn binnen de schutterij.

Door het toepassen van moderne media zoals Facebook en Twitter wordt de toegankelijkheid voor de jeugd vergroot.

Wat heeft O.G de jeugd actief te bieden.

Binnen de schutterij bestaat er de mogelijkheid om te vendelen. Als aspirantvendelier in de leeftijd van 7 jaar tot 11 jaar en juniorvendelier 12 jaar tot 17 jaar. Deze jeugd is zeer succesvol en heeft al diverse 1ste prijzen gehaald en diverse titels zoals het Gelders kampioenschap jeugdvendelen.

Als afsluiting van het seizoen organiseren we voor de jeugd een activiteit, vaak in samenwerking met de Liemers Harmonie Duiven.

Ook het actief schieten met de handboog- kruisboog onder begeleiding behoord tot de mogelijkheden. Dit gebeurd in de thuishaven van de schutterij het C.C.O.G.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om als mini schutter op de Woensdagavond van de kermis,mee te lopen met de schutters.

Nieuwe kansen/mogelijkheden liggen er in het nieuwe C.C.O.G genaamd OGTENT, die eind 2015 in gebruik zal worden genomen.