Back to Top

Schutterij Onderling Genoegen Duiven

posticon Onze schutterij

Onze schutterij kent vele geuniformeerde en niet geuniformeerde onderdelen. Van commandanten tot vendeliers, van kanonniers tot Lee-Enfield korps, van piassen tot boogschutters.
Lees hier meer over de onderdelen van onze schutterij...

posticon Ruitervaandel

Naast het standaardvaandel kent Onderling Genoegen ook het "Ruitervaandel". Dit vaandel wordt te paard meegevoerd aan het begin van de optocht. 

Lees meer...

posticon Vaandelwacht

Het standaardvaandel staat symbool voor de schutterij, het koningspaar van de schutterij en alles waar de schutterij voor staat. Het vaandel wordt meegedragen tijdens de optocht en wordt beschermd door de vaandelwacht.

Lees meer...

posticon Bielemannen

Wanneer het koningspaar op kermismaandag en kermisdinsdag thuis wordt opgehaald dan wordt er, meestal door de buurtbewoners, een versperring of barricade opgericht. Voordat de schutterij toegang krijgt tot de koning moet deze versperring worden verwijderd. Dit is de taak van de bielemannen van onze schutterij.

Lees meer...

posticon Piassen

Onderling genoegen heeft meestal 3 piassen die door het uithalen van allerlei grappen het publiek en uiteraard de schutters vermaken. Een goede pias maakt buitelingen en kan soms dingen uithalen waar meestal niemand op verdacht is.

Lees meer...

posticon Bestuur

Het bestuur van Onderling Genoegen bestaat uit maximaal 9 personen. 

De voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB). 

Lees meer...

posticon Officieren

De officieren binnen onze schutterij zijn in de eerste plaats belast met de begeleiding en bescherming van ons koningspaar. Daarnaast wordt deze taak doorgetrokken naar de begeleiding van de gasten van onze schutterij en van genodigden en jubilarissen tijdens onze festiviteiten.

Lees meer...

posticon Kanonniers

Sinds 1966 is Onderling Genoegen in het bezit van 2 echte kanonnen die bewaakt en bediend worden door de kanonniers.

Lees meer...

posticon Lee-Enfields

Onderling Genoegen kwam in 1982, dankzij medewerking van de Koninklijke Landmacht, in het bezit van 40 stuks Lee Enfield geweren.

Lees meer...

posticon Hand & Kruisboog

De hand- en kruisbooggroep Onderling Genoegen is in 1979 op 26 Oktober opgericht.

De eerste schietavond werd op 22 april 1980 gehouden in de grote zaal van voormalig Cultureel Centrum "ONDERLING GENOEGEN". 

Lees meer...

posticon Vendeliers

Het vendelen is al een eeuwenoud gebruik. Historici vermoeden dat het rond het jaar 1500 is ontstaan. In onze schutterij is het één van de oudste onderdelen: sinds 1924 wordt er binnen Onderling Genoegen gevendeld.

Lees meer...

posticon Marketentsters

De marketentstersgroep is in 2007 opgericht en bestaat uit een groep enthousiaste dames die de schutterij een warm hart toedragen. 

Lees meer...