Het bestuur van Onderling Genoegen bestaat uit maximaal 9 personen. 

De voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB). 

Daarnaast bestaan de functies vice-voorzitter, 2e secretaris en 2e penningmeester. Het is van belang dat er een directe lijn ligt tussen de verschillende functionarisgroepen en het bestuur. Dit wordt gerealiseerd doordat drie bestuursleden tevens contactpersoon zijn voor de vendeliers, of officieren en lee-enfields. De bestuursleden die geen specifieke functie hebben zijn portefeuille houder voor de aandachtsgebieden PR, website of materialen. 

Het bestuur vergadert maandelijks op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand juli. Onderwerpen op de vergadering, naast de standaard agendapunten zoals bijv. de notulen,  zijn o.a. de kermis, de concoursen, jaarvergadering, nieuwjaarsfeest, de functionarisgroepen, PR, website en materialen.

Het bestuur overlegt jaarlijks minimaal één keer met de schuttersraad over o.a. beleidszaken. De schuttersraad geeft dan gevraagd maar ook ongevraagd advies aan het bestuur.

Het huidig bestuur bestaat uit (situatie per februari 2017):

  • - Frans Dieker (voorzitter, werkgroep jeugd)

  • - Marijke Vos (secretaris)

  • - Ben Berends (penningmeester)

  • - Geert Roelofs (vice voorzitter, contactpersoon vendeliers)

  • - Wilco van Brandenburg (werkgroep PR)

  • - Jan Wieleman (materiaalbeheer, contactpersoon hand- en kruisboogkorps)