Naast het standaardvaandel kent Onderling Genoegen ook het "Ruitervaandel". Dit vaandel wordt te paard meegevoerd aan het begin van de optocht. 

Het ruitervaandel is ook verbonden aan de hoofdcommandant van de schutterij. Bij de overdracht van het commandantschap van de schutterij gebeurt dit symbolisch door het overdragen van het ruitervaandel van de oude commandant naar de nieuwe commandant. Dit is voor het laatst in 2013 gebeurt bij het aantreden van onze huidige commandant Theo Bodde.

Dan heeft het ruitervaandel ook een functie bij uitvaarten met schutterseer. Bij een dergelijke uitvaart staat het vaandel getooid met een rouwstrik in de kerk.