De algehele leiding bij alle optredens van de geüniformeerde schutterij is in handen van de hoofdcommandant. 

Hij is er voor verantwoordelijk dat de gehele schutterij zich op een waardige wijze presenteert aan het publiek. Traditioneel voert de hoofdcommandant van Onderling Genoegen de schutterij aan vanaf zijn paard. Wanneer er sprake is van een defilé, loopt de commandant aan het hoofd van de schutterij en aan de kant waar de eregasten zich bevinden. Deze worden met gepresenteerde sabel begroet. Het sabel is aan de schouder en gaat met de punt naar de grond en in één beweging door naar de houding voor het gezicht met de punt omhoog en het sabel voor het rechteroog. Vervolgens gaat de sabel in een vloeiende beweging terug met de punt naar de grond, en direct terug naar de schouder. 

 

De hoofdcommandant draagt zorg voor een correct verloop van alle optredens waarbij zowel "tijd", "kwaliteit" en "veiligheid" belangrijke aandachtspunten zijn. Verdere taken zijn onder andere het deelnemen aan de erewijn en bijwonen van commandant besprekingen tijdens concoursen en is hij het aanspreekpunt voor verkeersbegeleiders en politie tijdens optredens.

 

De commandant wordt ondersteund door sectiecommandanten die elk een onderdeel van de schutterij onder hun hoede hebben. Voor onze schutterij zijn dat de commandanten voor de Lee-Enfields, de vendeliers en de kermisschutters.

 

De hoofdcommandant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle regels en reglementen die van toepassing zijn op optredens van de schutterij, en is verantwoordelijk dat de leden van de schutterij deze regels en reglementen ook kennen. Het gaat dan om zowel interne regels van de schutterij, reglementen van de kring en federatie, specifieke aanwijzingen van organisatoren van evenementen en ook regels welke van overheidswege op de optredens van toepassing zijn.

 

Op woensdag 28 augustus 2013 heeft Theo Bodde het commandantschap van Onderling Genoegen na 22 jaar overgenomen van zijn voorganger Frans Dieker. Frans Dieker heeft in 1992 zijn vader Jan Dieker opgevolgd, die sinds 1949 43 jaar lang commandant van onze schutterij is geweest.