De hand- en kruisbooggroep Onderling Genoegen is in 1979 op 26 Oktober opgericht.

De eerste schietavond werd op 22 april 1980 gehouden in de grote zaal van voormalig Cultureel Centrum "ONDERLING GENOEGEN". 

De grondleggers binnen deze vereniging, Theet van Diek en Jan Hugen, waren het die de eerste mensen aanschreven voor een demonstratie avond, die verzorgd werd door de handboogvereniging "ONS GENOEGEN" uit IJsselsteijn (L). Men kon daar ook zelf schieten en dat was tevens de aanzet voor het oprichten van een eigen handbooggroep.  De groep deed mee aan verschillende wedstrijden op concoursen en tegen andere verenigingen met wisselend succes. Op 20 November 1984 werd, met een groots opgezette open avond, geprobeerd om leden te werven voor een kruisbooggroep.

De Hand & kruisboogschutters (alleen functionarissen) lopen al vanaf 1984 mee met de schutterij bij evenementen als concours en kermis.  Tegenwoordig Elke Dinsdag, tijdens het schietseizoen, komt de opbouwploeg om 19:30 uur de schietbanen opbouwen. Dan tegen acht uur 's avonds komen de meeste schutters binnenzetten. Vooraf drinken we meestal een kop koffie of thee, want voor het schieten mag er geen alcohol gedronken worden.

Hierna gaat men de boog opbouwen en indien nodig afstellen. Er worden meestal een paar proefpijlen geschoten voor we met de wedstrijd beginnen.

Tijdens de competitie is concentratie van groot belang en probeert iedereen zo stil mogelijk te zijn om de medeschutter niet te storen in zijn concentratie.   De handbooggroep kan maximaal 300 punten behalen in 10 ronden met 3 schoten per ronde.

De kruisbooggroep schiet 20 pijlen en kan maximaal 200 punten behalen.

Aan het einde van de competitie word alles gezamenlijk opgeruimd.

De handbooggroep schiet ook in competitieverband met andere verenigingen om de onderlinge band en de wedijver te versterken.

Een nieuw onderdeel sinds 2006, is het pistool en geweerschieten. Er word niet direct in competitieverband geschoten, maar geoefend voor onder andere de concoursen. Diverse leden uit de groep alsmede een groot aantal uit de Lee- Enfield groep zetten zich hiervoor in.

Heeft u interesse in de hand of kruisboogsport? U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op de dinsdagavond.