Kermismaandag is voor de meeste leden van schutterij Onderling Genoegen de belangrijkste dag van het schuttersfeest. 

Op deze traditioneel drukste dag verzamelen zich ‘s ochtends, naast de geüniformeerde leden van de schutterij, honderden kermisschutters zich bij het CCOG. Na het ophalen van het ‘oude’ koningspaar, begint rond 12 uur het prijsschieten, gevolgd door het koningschieten. Onder het oog van het wereldlijk en kerkelijk gezag, het bestuur van de schutterij, de Schuttersroad en uiteraard het regerend koningspaar, en onder grote publieke belangstelling, beginnen de kandidaten met hun wedstrijd. 

In het begin is de stemming vaak ontspannen en jolig, en hebben de kandidaten nog oog voor elkaar en het publiek. Naarmate de wedstrijd vordert, en de vogel meer en meer wankelt bij ieder schot dat raak is, neemt de spanning toe. Waar de ‘oeh-s’ en ’aahh-s’ vanuit het publiek toenemen, worden kandidaten stiller en meer gefocussed. Het uiteindelijke koningschot is een mengeling van goed mikken en het best de zenuwen in bedwang houden.

Die kandidaat die de laatste resten van de vogel naar beneden schiet, wint het koningschieten. Na de felicitaties van de andere kandidaten en de genodigden wordt de aanstaande koning en zijn partner op de schouders de zaal van het CCOG binnen gedragen. 

Onder grote belangstelling wordt vervolgens de nieuwe koning met ceremonieel vertoon gekroond. Onder de klanken van het Wilhelmus wordt de koningsketting van de oude koning overgeheveld naar de nieuwe koning, met behulp van de sabels van officieren van de schutterij. Dit alles onder toeziend oog van de burgemeester. Vervolgens wordt het koningsschild en de scepter overgedragen en krijgt de nieuwe koningin het kroontje van haar voorganger. 

Het nieuwe koningspaar vertegenwoordigt het komende jaar de schutterij bij concoursen en officiële gelegenheden.