Back to Top

Schutterij Onderling Genoegen Duiven

Voorwaarden koningschieten

Dit document bevat de voorwaarden voor het koningschieten zoals dit op iedere maandag van Duivense kermis wordt georganiseerd. Leden die zich opgeven voor het koningschieten dienen akkoord te gaan met de inhoud van dit document.

Handboek functionarissen

Versie 13-11-2008

 

O.G. heeft een rijke traditie in "vooral niet te veel oefenen". Jarenlang zijn we gewend geweest dat de eerste prijzen toch wel kwamen. Wij waren "gewoon goed". "Veur Duuve mans zat werd er ook wel gezegd, en die prijs kwam toch wel. Maar die tijd is toch echt voorbij. Nu het merendeel van de Gelderse schutterijen tot de hogere wedstrijdklassen is doorgedrongen wordt de jury steeds kritischer 
op de kleine puntjes. Waar vroeger "een beetje recht" al wel recht genoeg was moet het tegenwoordig aardig langs een liniaal kunnen. En een haakse bocht... moet dus echt HAAKS zijn. En dat schijnt toch wel heel erg moeilijk te zijn.
Vanuit bovenstaande gedachte is het handboek voor functionarissen van Onderling Genoegen ontstaan. Een boekwerkje met daarin nuttige informatie voor iedereen die 'In uniform" actief is voor de schutterij. Een overzichtelijke verzameling van afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.

Draaiboek koningspaar

Dit draaiboek geeft aan wat er gedurende het koningschap wordt verwacht van de koning en koningin van onze schutterij.

 

Schietreglement vuurwapens

Versie oktober 2015 - goedgekeurd in de KNSA basiscertificering.

NB: Er wordt gewerkt aan een gewijzigde versie waarmee ook het schieten met voorladers weer in de reglementen wordt opgenomen.

Reglement jeugdkoningschieten v2.0

Dit reglement beschrijft de voorwaarden  en gang van zaken rond het jeugdkoningschap van onze schutterij.

Inschrijfformulier jeugdkoningschieten

Voor het gebruik zie het reglement jeugd koningschieten.

Formulier volledig ingevuld inleveren bij het secretariaat van de schutterij, uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan het jeugdkoningschieten.

Inschrijfformulier

Versie augustus 2018

Vul het inschrijfformulier volledig in en vergeet uw handtekening niet.  Stuur het formulier vervolgens naar het secretariaatsadres zoals op het document aangegeven. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat zowel het inschrijfformulier als de contributie en het eventuele inschrijfgeld door de schutterij zijn ontvangen.

Knop downloads   blue
Download hier reglementen en overige documenten 

 
 

Knop jeugdkoningen
Bekijk hier het overzicht van onze jeugdkoning(inn)en vanaf 2016

 


Bekijk hier ons verenigingsblad "Schuttersproat"

 
 


Bekijk hier een overzicht van alle koningen van onze schutterij sinds 1896

 

Mijn OG

Op deze plaats komt binnenkort de mogelijkheid voor leden om hun lidmaatschapsgegevens in te zien en aan te passen.