Mededeling betreffende Koningsdag en dodenherdenking 2021

Funtionarissen van Onderling Genoegen,

De voortdurende corona situatie heeft ook dit jaar gevolgen voor de viering van Koningsdag op 27 april en de dodenherdenking op 4 mei a.s.

We hadden gehoopt dat we op Koningsdag weer met de schutterij de weg op zouden kunnen gaan. Na overleg met de gemeente is het echter duidelijk geworden dat alle activiteiten rond Koningsdag geen doorgang kunnen vinden. Dus ook dit jaar geen rondgang, geen aubade en ook geen festiviteiten op de Woerd. Er is ook geen toestemming verleend voor eigen andere activiteiten door de schutterij. Uiteraard houden wij ons aan deze richtlijnen.

In samenwerking met het Gilde St. Remigius en de gemeente zal een kleine delegatie van onze schutterij (koningspaar, commandant en voorzitter) wel op 4 mei een bloemstuk plaatsen bij het monument aan de Van Dorth straat. De gemeente zal deze korte herdenking filmen en dit zal in de loop van de dag via de sociale kanalen worden verspreid.

Omdat de lockdown nog voortduurt kunnen we nog steeds geen uitspraken doen over de overige evenementen dit jaar. Zodra er echter meer mogelijk wordt zullen we jullie nader inlichten.
We hopen elkaar zodra het mogelijk is weer in uniform te ontmoeten. We zien er naar uit.

Namens het bestuur,