Plaatsen reserveren schuttersmis 2020

Het is nu mogelijk om plaatsen te reserveren voor de jaarlijkse schuttersmis van schutterij Onderling Genoegen op zondag 30 augustus a.s. om 10.00 uur in de St. Remigiuskerk te Duiven. 

Tijdens de viering gelden de Corona-protocollen van de RK kerk. Dat betekent vooraf reserveren van de plaatsen en een sobere viering zonder samenzang en zonder muziek van de harmonie. Door de vereiste afstand tussen huishoudens zal er plaats zijn voor ongeveer 100 belangstellenden. 

Ondanks deze beperkingen zijn wij bijzonder verheugd dat juist in deze tijd er plaats is voor bezinning en overweging.  “In vertrouwen verder gaan” is het thema voor deze bijzondere viering waarbij we traditionele elementen van de schutterij en de schuttersmis waar mogelijk zullen inpassen.

Aansluitend aan de viering hernieuwen we op het Remigiusplein de “Eed van trouw” aan kerkelijke en wereldlijke overheden.

De schutterij vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk “gewone” leden en overige parochianen kunnen deelnemen aan de viering. Er zijn daarom slechts een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor de geüniformeerde schutterij. De geüniformeerde leden verwachten we zo veel mogelijk in de OGtent waar zij samen de viering op een groot scherm kunnen volgen.

Wilt u de viering bijwonen in de kerk? Dan kunt u plaatsen reserveren via de volgende link:

https://tinyurl.com/schuttersmis2020

De inschrijving sluit zondag 23 augustus om 12.00 uur.  Bij meer reserveringen dan beschikbare plaatsen wordt er geloot. U krijgt uiterlijk 25 augustus bericht of en welke plaatsen aan u zijn toegewezen.

Het zou mooi zijn als we samen met u onze verbondenheid binnen de schutterij tijdens deze schuttersmis kunnen vieren. Tot ziens op 30 augustus.

Organisatie schuttersmis 2020.