Kermis 2021

Leden van Onderling Genoegen,

Tijdens de online ledenvergadering van 23 juni heeft het bestuur haar overwegingen gedeeld met betrekking tot kermis en schuttersfeest 2021.

Er is nog geen duidelijkheid over de geldende covid-19 maatregelen in het laatste weekend van augustus. Die duidelijkheid verwachten we pas medio augustus. Wat mogelijk is eind augustus wordt vooral bepaald door de 1,5 meter beperking.  

Omdat de kans bestaat dat de 1,5 meter beperking medio augustus vervalt willen we in ieder geval zorgen dat de organisatie klaar is voor een volledig schuttersfeest van zaterdag tot en met dinsdag volgens het “oude normaal”. Hierover zijn, of gaan we in contact met de gemeente, de OGtent, de Liemers Harmonie, de Kerk, de processiewerkgroep, beveiligers, verkeersregelaars, Liemerije, Thuvine, koetsenverhuurders, bands, toegangscontrole en iedereen die een rol speelt tijdens deze dagen.. Dus als het kan, dan zorgen we dat we er ook klaar voor zijn.

Het is echter ook mogelijk, en misschien zelfs wel waarschijnlijk, dat de 1,5m beperking nog steeds van toepassing is. In dat geval kunnen we helaas een deel van de gebruikelijke activiteiten niet door laten gaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij het koningschieten op het remigiusplein de 1,5 m niet garanderen. Het zelfde geldt voor de activiteiten in de straat bij de oude en de nieuwe koning op maandag en dinsdag.  Wanneer de 1,5 meter nog van toepassing is dan moeten we organiseren naar de richtlijnen van dit moment en zullen we afschalen naar een 2-daags kermis/schuttersfeest op zaterdag en zondag en zonder koningschieten. Op zaterdagmiddag houden we dan een rondgang langs Liemerije en Thuvine. Op zaterdagavond hopen we op basis van toegang via de Corona Check App een “normale” schuttersavond te kunnen vieren. Op zondag staan de schuttersmis met beperkte toegang en zo mogelijk een volledige processie op het programma, gevolgd door een afsluiting met eed van trouw op of bij het Remigiusplein. We denken nog na over de zondagavond.

Mocht de situatie weer verslechteren dan moeten wij ons nog verder beperken en wordt het een programma zonder avondfeest vergelijkbaar met vorig jaar. 

We hopen echter dat we die draaiboeken niet weer uit de kast moeten halen.

Samenvattend: Als het kan dan gaan we voor het hele programma. Dus zorg dat je maandag en dinsdag ook in je agenda hebt staan. Als dat echter niet kan dan wordt het een 2-daags evenement waarbij we hopen in ieder geval 1 avond lekker los te kunnen gaan in de OGtent. Hoe mooi zou het zijn.

Het bestuur

Duiven, december 2020 ​​

Schuttersvrienden en vriendinnen, 

We leven in een bijzondere tijd. Waar we rond de kermis nogdachten dat het allemaal langzaam weer beter zou worden zitten we nu gevangen in een harde lockdown. Toch gloort er hoop aan de horizon. Binnenkort beginnen immers de vaccinaties waarmee we in de loop van komend jaar voldoende immuniteit hopen op te bouwen om weer langzaam terug te keren naar normaal.  

We kijken terug op een “bijzonder” jaar. Een jaar waarin we een aantal van onze tradities in aangepaste vorm tot uiting hebben gebracht. Denk daarbij aan onze bijdrage aan de dodenherdenking, aan de corona-veilige optredens voor Thuvine en Liemerije, aan de schuttersmis, de processie en de eed van trouw aan onze overheden. Ook nieuwe evenementen zijn ontstaan, zoals de online quizz eind augustus. Maar van het daadwerkelijk samen vieren van onze verbondenheid kon vanaf maart 2020 geen sprake zijn. Geen concoursen, geen uitbundige feestavonden, geen nieuwe jeugdkoning(in) en geen traditioneel koningschieten als hoogtepunt van ons schuttersjaar. Het werd een jaar met bijzondere herinneringen, maar vooral ook met de vurige wens om optimistisch naar de toekomst te kijken. Een toekomst die begint in 2021. 

2021 is het jaar dat we ons 125 jarig jubileum wilden vieren. We hadden prachtige plannen met als één van de hoogtepunten de organisatie van de kringdag van onze schutterskring De Liemers waar we meer dan 2000 schutters uit de regio in Duiven hadden willen ontvangen. Medio juni wilden we ook de verbondenheid tussen de vier Duivense schutterijen vieren met het eerste DuuvesKoningschieten, gevolgd door een knallende feestavond in een grote tent voor alle Duivense schutters en uiteraard jullie, onze leden. 

Helaas hebben we moeten besluiten deze evenementen te annuleren. Ontmoeten en vieren is de kern van deze activiteiten. Zolang de anderhalvemeter samenleving nog van kracht is blijkt dat niet of nauwelijks te kunnen.   

Zoals het zich nu laat aanzien hoeven we in de eerste helft van 2021 nog geen grote feestelijkheden te verwachten. Het nieuwjaarsfeest hebben we een tijd geleden al moeten annuleren. We beraden ons wel op kleinschalige activiteiten rond Koningsdag en 4 mei. We zoeken ook naar een mogelijkheid om onze jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten.  

We proberen optimistisch te zijn naar eind augustus toe. We hopen met elkaar dat we dan weer in het oude “normaal” zitten al zal dat nog best spannend worden. Mocht het tegen die tijd weer mogelijk zijn dan zetten we ook ons jubileumfeest weer op het programma. Mocht het niet mogelijk zijn? Dan overwegen we om het jubileumfeest door te schuiven naar 2022. Dan vieren we gewoon ons 126-jarig jubileum. Er is dan tenslotte ook echt wat te vieren na een langere periode van gedwongen onthouding. 

Ook onze ledenvergadering zal “anders dan anders” verlopen. In normale tijden komen we op de eerste maandag van februari bij elkaar om het vorige verenigingsjaar af te sluiten en vooruit te blikken op het komende jaar. Omdat we de kans klein achten dat we begin februari al weer mogen samenkomen hebben we de ledenvergadering voorlopig uitgesteld tot 15 maart. Als een fysieke vergadering dan niet mogelijk zal blijken dan zullen we proberen de bijeenkomst online te organiseren.

We zullen dan ook de nieuwe statuten toelichten die we tijdens de vorige ALV hebben aangekondigd. Voor de besluitvorming over die nieuwe statuten zullen we naar verwachting in mei/juni vervolgbijeenkomsten beleggen waarbij we er van uit gaan dat we dan weer fysiek samen mogen komen. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Schuttersvrienden en vriendinnen, de kern van onze schutterij ligt in ons devies betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. Laten we zorgen dat juist in deze tijd die woorden ook werkelijk iets betekenen. Velen van jullie hebben zich al van de goede kant laten zien in bijvoorbeeld jullie steun voor OG-Doet acties. Blijf dat doen. En blijf ook rondkijken in je directe omgeving waar mensen mogelijk ten prooi vallen aan eenzaamheid of gewoon wat extra aandacht nodig hebben. Dan tonen we met elkaar de ware schuttersgedachte ook in een tijd zonder uitbundig vieren. 

Tot slot wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. Blijf gezond en Hou vol! 

Namens het bestuur van Onderling Genoegen, 

Frans Dieker, voorzitter 

voorzitter@ogduiven.nl

Nieuwjaarsbrief 2021​​- 1 –

Uitslag Rabobank ClubSupport actie

Wat zijn wij blij met het bedrag dat wij mogen ontvangen van de Rabo ClubSupport actie! Maar liefst € 1.725,87 euro!!! En dat komt door jullie, iedereen die op ons heeft gestemd. Heel erg bedankt ?

Afgelast: kermis/schuttersfeest 2020

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

Met pijn is ons hart moeten wij mededelen dat het bestuur van schutterij OG heeft moeten besluiten om kermis/Schuttersfeest 2020 niet door te laten gaan.

Waar we het liefst met iedereen hadden geproost, is het nu de tijd om met z’n allen een pas op de plaats te maken en gehoor te geven aan de maatregelen die nodig zijn om ons allemaal gezond te houden.

Omdat niet iedereen Facebook heeft, ontvangen alle leden volgende week een brief vanuit het bestuur ondermeer over de annulering van kermis/schuttersfeest 2020.

Het is een surrealistische tijd, maar ondanks dat proberen we positief te blijven! Zorg voor elkaar en voor de mensen om je heen.

Bestuur Schutterij Onderling Genoegen.