Ons Bestuur

Bestuursleden zijn de contactpersonen voor een bepaalde functie binnen de schutterij. Daarnaast zijn bestuursleden ook contactpersoon voor de verschillende werkgroepen en secties binnen de schutterij om de lijnen tussen bestuur en deze werkgroepen en secties zo kort mogelijk te houden. Het bestuur vergadert maandelijks op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand juli. Een keer per jaar wordt een informeel bestuursoverleg gepland, bedoeld om meer ‘met de benen op tafel’ te brainstormen over toekomstige ontwikkelingen waar de schutterij mee te maken kan gaan krijgen.  

Het bestuur van Onderling Genoegen bestaat uit de volgende personen

Frans Dieker
Voorzitter en contactpersoon Officieren

Aandachtsgebied Koningschieten & OGdoet

Contact opnemen
Tel: 06-10957010

Marijke Vos
Secretariaat

Aandachtsgebied Uniformering

Contact opnemen
Tel: 0316-262720

Postadres van de schutterij:
Zwaanstraat 59
6921 WL Duiven
KvK: 40121326

Eric Klappers
Penningmeester en contactpersoon Hand- & Kruisboog, geweer en pistool groepen

Aandachtsgebied Jeugd & concoursen

Contact opnemen
Tel: 06-30237636

Bankrekening (IBAN): NL20ABNA0404555772
t.n.v. Schutterij Onderling Genoegen
BIC: ABNANL2A

Geert Roelofs
Vicevoorzitter en contactpersoon Vendeliers

Aandachtsgebied Kring & Federatie

Contact opnemen
Tel: 06-38631620

Theo Berntzen
Contactpersoon Lee Enfields

Aandachtsgebied PR

Contact opnemen
Tel: 06-51225613

Timo WillemsContact opnemen
Tel: 06-53924706

Roeland Beumer
2e Penningmeester

Aandachtsgebied werkgroep Festiviteiten, Kringbestuur en afgevaardigde in Federatie bestuur

Contact opnemen
Tel: 06-45658077