Ons Bestuur


Bestuursleden zijn de contactpersonen voor een bepaalde functie binnen de schutterij. Daarnaast zijn bestuursleden ook contactpersoon voor de verschillende werkgroepen en secties binnen de schutterij om de lijnen tussen bestuur en deze werkgroepen en secties zo kort mogelijk te houden. Het bestuur vergadert maandelijks op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand juli. Een keer per jaar wordt een informeel bestuursoverleg gepland, bedoeld om meer ‘met de benen op tafel’ te brainstormen over toekomstige ontwikkelingen waar de schutterij mee te maken kan gaan krijgen.  

Het bestuur van Onderling Genoegen bestaat uit de volgende personen

Frans Dieker
Voorzitter

Contact opnemen
Tel: 06-10957010

Marijke Vos
secretariaat

Contact opnemen
Tel: 0316-262720

Postadres van de schutterij:
Zwaanstraat 59
6921 WL Duiven

KvK: 40121326

Wilco van Brandenburg
penningmeester

Contact opnemen
Tel: 06-51734632

Bankrekening (IBAN): NL20ABNA0404555772
t.n.v. Schutterij Onderling Genoegen
BIC: ABNANL2A

Eric Klappers
aandachtsgebied jeugd

info volgt.

Geert Roelofs
vicevoorzitter en contactpersoon vendeliers

info volgt.

Roel Kersten
aandachtsgebied Festiviteiten

info volgt

Theo Berntzen
aandachtsgebied PR

info volgt