Ons Bestuur

Bestuursleden zijn de contactpersonen voor een bepaalde functie binnen de schutterij. Daarnaast zijn bestuursleden ook contactpersoon voor de verschillende werkgroepen en secties binnen de schutterij om de lijnen tussen bestuur en deze werkgroepen en secties zo kort mogelijk te houden. Het bestuur vergadert maandelijks op de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de maand juli. Een keer per jaar wordt een informeel bestuursoverleg gepland, bedoeld om meer ‘met de benen op tafel’ te brainstormen over toekomstige ontwikkelingen waar de schutterij mee te maken kan gaan krijgen.  

Het bestuur van Onderling Genoegen bestaat uit de volgende personen

Frans Dieker
Voorzitter

Contactpersoon Officieren
Aandachtsgebied Koningschieten & OGdoet

Contact opnemen
Tel: 06-10957010

Marijke Vos
Secretariaat

Aandachtsgebied Uniformering

Contact opnemen
Tel: 0316-262720

Postadres van de schutterij:
Zwaanstraat 59
6921 WL Duiven
KvK: 40121326

Wilco van Brandenburg
Penningmeester

Contact opnemen
Tel: 06-51734632

Bankrekening (IBAN): NL20ABNA0404555772
t.n.v. Schutterij Onderling Genoegen
BIC: ABNANL2A

Eric Klappers
Contactpersoon hand- & kruisboog, geweer en pistool groepen

Aandachtsgebied Jeugd & concoursen

Contact opnemen
Tel: 06-30237636

Geert Roelofs
Vicevoorzitter en contactpersoon vendeliers

Aandachtsgebied Kring & Federatie

Contact opnemen
Tel: 06-38631620

Theo Berntzen
Contactpersoon Lee Enfields

Aandachtsgebied PR

Contact opnemen
Tel: 06-51225613

Roeland BeumerContact opnemen
Tel: 06-45658077