Lidmaatschap

Leden

Wordt lid en beleef je jouw mooiste momenten met en bij de schutterij. Onderling Genoegen kent 3 categorieën leden:

• Leden ​​​​​​- vanaf 18 jaar
• Jeugd leden ​​​​​- 16 en 17 jaar
• Jeugd functionarissen (aspirantleden) ​- jonger dan 16 jaar

Als lid van Onderling Genoegen…

• heb je recht op gratis toegang tot de feestzaal tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
• mag je als (houten) geweerschutter deelnemen aan de optochten tijdens de kermis en het schuttersfeest; • mag je deelnemen aan het prijsschieten op kermismaandag; 
• mag je als mannelijk lid (na minimaal 3 jaar onafgebroken lidmaatschap en vanaf een leeftijd van 23 jaar) deelnemen aan het koningsschieten op kermismaandag; 
• kom je, na overleg en afstemming met de commandant van de betreffende sectie en na goedkeuring door het bestuur, in aanmerking om geüniformeerd lid van de schutterij te worden; 
• heb je recht op toegang tot andere festiviteiten van de schutterij (hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd).

Als jeugdlid van Onderling Genoegen…

• heb je recht op gratis toegang tot de feestzaal tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
• mag je als (houten) geweerschutter deelnemen aan de optochten tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
• mag je in de leeftijd van 12 tot 18 jaar deelnemen aan het jeugdkoningschieten op kermiszaterdag;  
• kom je, na overleg en afstemming met de commandant van de betreffende sectie en na goedkeuring door het bestuur, in aanmerking om geüniformeerd lid van de schutterij te worden; 
• heb je recht op toegang tot andere festiviteiten van de schutterij (hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd).

Als jeugd functionaris van Onderling Genoegen…

• heb je recht op gratis toegang tot de feestzaal tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
• mag je vanaf de leeftijd van 12 jaar deelnemen aan het jeugdkoningschieten op de kermiszaterdag; 
• zijn, na overleg en afstemming met de commandant van de betreffende sectie en goedkeuring door het bestuur, geüniformeerd lid van de schutterij;
• heb je recht op toegang tot overige feestelijkheden van de schutterij (hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd;
• is minimaal 1 van de ouders/verzorgers lid is van de schutterij.

Niet-leden

Niet-leden zijn ook altijd welkom bij de festiviteiten tijdens de Kermis. Aan de deur van onze schutterszaal zijn entreekaarten te koop per avond.

Contributie per 2020 

 Contributie Inschrijfgeld Totaal 
Leden ​​ (18 jaar en ouder)€ 29,00€ 25,00 € 54,00
Jeugdleden ​       (16 en 17 jaar)€ 22,00 € 15,00 € 37,00 
Jeugd functionarissen ( < 16 jaar)  geen   geen  n.v.t.

De peildatum voor de leeftijd is de kermis zaterdag.

Voor nieuwe leden en jeugdleden is een inschrijfgeld verschuldigd. 

Kinderen van leden die jeugdlid worden (16 en 17 jaar) zijn vrijgesteld van inschrijfgeld. 

Jeugd functionarissen (<16) kunnen toetreden tot een geüniformeerde sectie, wanneer minimaal 1 van de ouders/verzorgers lid is of wordt van de schutterij. Vanaf 16jaar worden zij jeugdlid.

De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden voldaan. Bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier wordt hiervoor machtiging afgegeven. 

Voor vragen over de contributie kunt u bellen tussen 18.00 uur en 19.00 uur met onze penningmeester Wilco van Brandenburg of mailen.

Inschrijven

Wilt u lid worden van Schutterij Onderling Genoegen? Kom dan nog voor de kermis op vrijdagavond naar de OGTent. 

Ga naar onze downloadpagina om het inschrijfformulier te downloaden. 
Hiermee kunt u zich ook gedurende het jaar aanmelden als lid van de schutterij. 

Uw ingevulde inschrijfformulier kunt u verzenden naar de ledenadministratie via het contactformulier of per mail.

Via onderstaande link kunt u ook online lid worden: https://leden.conscribo.nl/ogduiven/inschrijfformulier

Tijdens de kermisdagen is het niet mogelijk lid te worden van de schutterij. De laatste mogelijkheid om voor de kermis lid te worden is op vrijdagavond voorafgaand aan de kermis. Van 19.00 tot 20.00 uur in de OGTent waarbij contributie en inschrijfgeld contant dienen te worden voldaan.  

NIX-18

De minimale leeftijd voor toegang tot de feestzaal tijdens de kermis, het schuttersfeest en overige feestelijkheden is 16 jaar en legitimatie is verplicht bij festiviteiten waar entree wordt geheven.

Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen en/of te gebruiken.

Jeugd jonger dan 16 jaar aanwezig bij festiviteiten wordtgeacht onder begeleiding van een ouder/verzorger te zijn. Ouder/verzorgers blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor eigen kind(eren).