Lidmaatschap

Leden

Schutterij Onderling Genoegen kent 3 categorieën leden:

 • Leden (vanaf 18 jaar) 
 • Jeugdleden (16 en 17 jaar) 
 • Aspirantleden (geüniformeerde leden jonger dan 16 jaar) 

Als (jeugd)lid van Onderling Genoegen…

 • heb je recht op gratis toegang tot de feestzaal tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
 • mag je als (houten) geweerschutter deelnemen aan de optochten tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
 • mag je deelnemen aan het prijsschieten op kermismaandag; 
 • mag je (na minimaal 3 jaar onafgebroken lidmaatschap en vanaf een leeftijd van 23 jaar) deelnemen aan het koningsschieten op kermismaandag; 
 • mag je (in de leeftijd van 12 tot 17 jaar) deelnemen aan het jeugdkoningschieten op kermiszaterdag;  
 • kom je, na overleg en afstemming met de commandant van de betreffende sectie en na goedkeuring door het bestuur, in aanmerking op geuniformeerd lid van de schutterij te worden; 
 • heb je recht op toegang tot andere festiviteiten van de schutterij (hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd); 
 • beleef je jouw mooiste momenten met en bij de schutterij.

Als aspirant lid van Onderling Genoegen…

 • heb je (vanaf de leeftijd van 15 jaar) recht op gratis toegang tot de feestzaal tijdens de kermis en het schuttersfeest; 
 • mag je (vanaf de leeftijd van 12 jaar) deelnemen aan het jeugdkoningschieten op de kermiszaterdag; 
 • heb je recht op toegang tot overige feestelijkheden van de schutterij (hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd); 
 • beleef je jouw mooiste momenten met en bij de schutterij. 

Tot en met 2018 konden leden aangeven of zij gebruik wilden maken van een zogenaamde partnerkaart, waarmee de partner van een lid onder andere ook gratis toegang had tot de kermis en het schuttersfeest. In de Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2019 is besloten dat met ingang van 1 januari 2020 de partnerkaart wordt afgeschaft, en kunnen partners lid worden. De bestaande partnerkaarten blijven geldig tot 11 januari 2020.  

Niet-leden

Niet-leden zijn ook altijd welkom bij de festiviteiten tijdens de Kermis. Aan de deur van onze schutterszaal zijn entreekaarten te koop voor € 15,- p.p. per avond.

Contributie

De contributie voor het jaar 2020 is als volgt:

Leden€ 24,00 
Leden (oud partner)€ 16,00
Jeugdleden € 18,00 
Halfgeld lid€ 12,00 
Halfgeld lid (oud partner)€ 8,00 

De contributie inclusief inschrijfgeld voor nieuwe leden is in 2020 als volgt:

 Contributie Inschrijfgeld Totaal 
Leden € 24,00€ 25,00 € 49,00
Jeugdleden € 18,00 € 15,00 € 33,00 

Het inschrijfgeld is verplicht vanaf het kalenderjaar dat men 18 wordt. 

Kinderen van leden die jeugdlid worden (16 en 17 jaar) zijn vrijgesteld van inschrijfgeld wanneer zij zich inschrijven voor het kalenderjaar dat men 18 wordt. 

De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden voldaan. Bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier wordt hiervoor machtiging afgegeven. 

Voor vragen over de contributie kunt u bellen tussen 18.00 uur en 19.00 uur met onze penningmeester Wilco van Brandenburg of mailen.

Inschrijven

Wilt u lid worden van Schutterij Onderling Genoegen? Kom dan nog voor de kermis op vrijdagavond naar de OGTent. 

Ga naar onze downloadpagina om het inschrijfformulier te downloaden. 
Hiermee kunt u zich ook gedurende het jaar aanmelden als lid van de schutterij. 

Uw ingevulde inschrijfformulier kunt u verzenden naar de secretaris via het contactformulier of per mail.

Tijdens de kermisdagen is het niet mogelijk lid te worden van de schutterij. De laatste mogelijkheid om voor de kermis lid te worden is op vrijdagavond voorafgaand aan de kermis. Van 19.00 tot 20.00 uur in de OGTent waarbij contributie en inschrijfgeld contant dienen te worden voldaan.