Onze Geschiedenis

Over de geschiedenis van O.G. kun je een heel boek vol schrijven. Dat is in het verleden ook al gedaan.
In 1991, bij gelegenheid van het 95-jarig bestaan van O.G. werd een jubileumboek gepresenteerd van de hand van Joop Willemsen waarin de eerste 95 jaar van de vereniging zijn beschreven. Uit deze 187 pagina’s van feiten en foto’s is onderstaande tijdlijn van de geschiedenis van Onderling Genoegen samengesteld

26 juli 1896: Oprichting schutterij Onderling Genoegen op initiatief van W. Peters (1840-1925). In de eerste jaren vond het vogelschieten en het schuttersfeest plaats in een feesttent op de Woerd (Lombok).

1896: Pastoor J.Westerman wordt beschermheer van de schutterij.

1898: Huldiging van Z. Th. J. F. Baron van Dorth tot Medler bij de installatie tot burgemeester van de gemeente Duiven. Hij wordt tevens “ere-voorzitter” van de schutterij (tot zijn dood in 1973 op 104-jarige leeftijd).

1900: Huldiging van P. van Hout bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven. Pastoor van Hout wordt tevens beschermheer van de schutterij.

1901: Jan Hoppenreijs, oud 18 jaar en 4 maanden, wordt de jongste koning ‘ooit’ van Onderling Genoegen.

29 juli 1904: Erkenning bij Koninklijk besluit: “Deze vereeniging stelt zich ten doel: Het geven van feestelijkheden tot veredeling van de genoegens der kermis te Duiven. Dit doel zal de vereeniging trachten te bereiken, onder meer door vogelschieten, of het houden van schuttersfeesten, het hebben van tooneel, muziek- of dergelijke uitvoeringen en het verschaffen van vermakelijkheden.”

1923: Huldiging bij het 25-jarig ambtsjubileum van Z. Th. J. F. Baron van Dorth tot Medler als burgemeester van de gemeente Duiven.

2 mei 1924: Huldiging van M.P. van Schaik bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven. Pastoor van Schaik wordt tevens beschermheer van de schutterij.

Foto: De schutterij in 1926

1929: Fanfare St. Remigius wordt opgericht. De voorloper van Liemers Harmonie Duiven vergezelt de schutterij tot op heden bij vele optredens.

1932 en 1933: Geen festiviteiten door de crisisjaren. De schutterij was “op sterven na dood”.

?-1934: Remie van Huet voorzitter van de schutterij

1934-1947: H.J.O. Hooijman is voorzitter van de schutterij 

H.J.O Hooijman

1934-1939: De schutterij plaatst haar feesttent onder meer bij café de Tol (Jo Snelder) en café het Centrum (Kolks)

1938: Huldiging bij het 40-jarig ambtsjubileum van Z. Th. J. F. Baron van Dorth tot Medler als burgemeester van de gemeente Duiven.

1939: Huldiging van W. J. A. F. R. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo bij de installatie tot burgemeester van de gemeente Duiven. Hij wordt tevens “erevoorzitter” van de schutterij.

Huldiging Burgermeester

10-5-1940 tot 5-5-1945: Geen activiteiten op last van de bezetter.

28-5-1945: Deelname aan een groot bevrijdingsfeest in de gemeente Duiven.

1945-1949: De schutterij plaatst de feesttent bij Bertus Willemsen en later bij Café Gieben.

31-8-1945: Huldiging van de bevolking van Varsseveld waar in de laatste maanden van de bezetting meer dan 1000 Duivenaren een onderkomen vonden.

1946: Viering van het 50-jarig bestaan in de feesttent bij Bertus Willemsen, achter brouwerij “De Star”.

24-11-1946: Oprichting van de federatie van Gelderse schutterijen en schuttersgilden St. Hubertus, mede op initiatief van “onze” erevoorzitter W. J. A. F. R. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo .

1947-1957: Bertus Willemsen voorzitter van de schutterij.

Bertus Willemsen

1948: Door onenigheid binnen de vereniging, onder meer over de locatie en de aanbesteding van de feesttent, bedankten leden voor het lidmaatschap en werd door een deel van hen het gilde St. Remigius opgericht.

1949: Onder leiding van voorzitter Bertus Willemsen wordt de schutterstent, het eigen verenigingsgebouw van Onderling Genoegen gebouwd.

1949-1992: Jan Dieker wordt hoofdcommandant van de schutterij.

Jan Dieker

1950: Deelname aan “De Mijlpaal” in Arnhem. Deze nationale tentoonstelling in de parken Sonsbeek en Zijpendaal liet zien wat er in de laatste 5 jaren sinds de 2e wereldoorlog bereikt was aan wederopbouw.

1951: Huldiging van G.M. Voorbij bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven. Pastoor Voorbij wordt tevens beschermheer van de schutterij.

1957-1976: Dolf Verhoeven voorzitter van de schutterij.

Dolf Verhoeven

1958: Eerste Carnavalsviering (vastenavondbal) met een prins en raad van 11 onder de vlag van onze schutterij. De schutterij zal tot 1965 het Carnaval in Duiven organiseren. Vanaf 1965 wordt dit overgenomen door “De Koerkers”.

1958: Huldiging van G. Bos bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven. De pastoor wordt tevens beschermheer van de schutterij.

1959: Huldiging van H.B.M. Heinink bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven.

1960: Huldiging van J.A. van den Anker bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven. De pastoor wordt tevens beschermheer van de schutterij.

1965: Vanaf dit jaar wordt het schuttersfeest op de woensdagavond, aansluitend aan de Duivense Kermis, gehouden. Daarvoor werd het feest hetzij in het voorjaar, hetzij in het najaar gehouden.

1965: De schutterij komt in het bezit van 2, door Dolf Verhoeven geschonken, kanonnen.

1966: Huldiging van J.A.G. Kemme bij de installatie tot burgemeester van de gemeente Duiven. Hij wordt tevens “erevoorzitter” van de schutterij.

1970: Huldiging van L. van Bottenberg bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven.

1971: Door Ben Speijdel gemaakte “Heraldieken” komen in het bezit van de schutterij als schenking van de functionarissen bij het 75-jarig jubileum. 1974: Oprichting van een jeugdvendelkorps bij Onderling Genoegen, op initiatief van Gradus Hugen.

1974: De schutterstent wordt verkocht aan de gemeente Duiven om uit te groeien tot een volwaardig cultureel centrum. Bij de verkoop wordt onder meer bedongen dat de schutterij tot en met 2025 gebruik kan blijven maken van het gebouw voor diverse activiteiten (waaronder kermis- en schuttersfeesten) en dat de naam “Onderling Genoegen” blijvend wordt opgenomen in de naam van de accommodatie.

1974: De eerste eigen voorladers van de schutterij worden in gebruik genomen. Het koning- en prijsschieten op de maandagochtend van de kermis wordt nu volledig in eigen beheer uitgevoerd. Daarvoor werd het schieten jarenlang verzorgd door Martens uit Vorden.

1975: De schutterij schiet, gedwongen door gemeentelijke regelgeving, voor het eerst in een “kogelvanger”. Daarvoor werd de koningsvogel op de “vrije paal” geplaatst.

1976: Door een grote brand wordt het (inmiddels verkochte) schuttersgebouw verwoest. Op deze plaats verrijst later het cultureel centrum Onderling Genoegen (CCOG).

1976: Huldiging van H. van Wijnbergen bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven.

1976-1999 Tonnie Kersten voorzitter van de schutterij.

Tonnie Kersten

1979: De oprichting van de handbooggroep van Onderling Genoegen.

1980: De toenmalige fanfare “St. Remigius” (later Liemers Harmonie Duiven) organiseert voor het eerst een taptoe aan de vooravond van Duivense kermis. Tot 2016 was deze het begin van de activiteiten rond de kermis- en schuttersfeesten. Veel leden van Onderling Genoegen werkten als vrijwilliger mee om de taptoe steeds weer een succes te laten zijn.

1981: Huldiging van H. Jacobs bij de installatie tot pastoor van de Remigiusparochie te Duiven.

1983: De schutterij komt in het bezit van ongeveer 40 Lee-Enfield geweren. Hiermee werd de basis gelegd voor de oprichting van een Lee-Enfield peloton.

1983: De handbooggroep wordt uitgebreid met een kruisboogafdeling. De hand- en kruisbooggroep is hiermee een feit. Vanaf dit jaar neemt een deel van de groep ook geüniformeerd deel aan de optochten.

1984: Deelname aan de intocht van St. Nicolaas in Arnhem.

1986: De schutterij ondersteunt “Fanfare St. Remigius” met een ruimhartige lening en verzekert zich daarmee tevens van voortzetting van de jarenlange plezierige samenwerking.

1992-2013: Frans Dieker wordt hoofdcommandant van de schutterij.

1996: De schutterij viert haar 100-jarig jubileum en wordt door H.M. Koningin Beatrix onderscheiden met de Koninklijke eremedaille.

1999-2016: Piet Mathijssen voorzitter van de schutterij.

Piet Mathijssen

2001: Onderling Genoegen organiseert het Gelders kampioenschap vendelen Indoor. Nadat door de MKZ-crisis het evenement in april niet kon doorgaan werd het in november alsnog met succes georganiseerd.

2006-2007: Er worden nieuwe voorladers aangeschaft waarven er 1 wordt geschonken door Willy Peters

2007: Oprichting van de marketenstersgroep.

2010: De schutterij stelt het lidmaatschap ook open voor vrouwelijke leden. Tot 2010 konden alleen mannen lid worden van de vereniging.

2012: De schutterij organiseert een uiterst succesvolle Federatieve schuttersdag met meer dan 30 deelnemende schutterijen en gilden.

2013: Theo Bodde wordt hoofdcommandant van de schutterij.

2015: Nadat in 2010 het lidmaatschap voor vrouwelijke leden is opengesteld, wordt Marijke Vos benoemd als eerste vrouwelijk bestuurslid. Met de eerste jeugdschuttersdag “Join LHD & OG” wordt, samen met Liemers Harmonie Duiven, een aanzet te gegeven voor het structureel plaats bieden aan de jeugd binnen de schutterij. De schutterij viert voor het laatst kermis in het CCOG. Het nieuwe onderkomen, De ogtent, wordt in gebruik genomen. Het eerste OGtoberfest wordt georganiseerd. Gedwongen door nationale wetgeving blijven dit jaar de voorladers in de kluis en wordt koning geschoten met 9mm Mauser geweren. De schutterij behaald de basiscertificering van de KNSA. De schutterij treedt toe tot de KNTS.

2016-heden: Frans Dieker voorzitter van de schutterij.

Frans Dieker

2016: Door het wegvallen van de jaarlijkse “Taptoe Duiven”van de Liemers Harmonie Duiven ontstaat er ruimte om “Duuvese kermis” al op zaterdagmiddag te beginnen. De middag wordt ingevuld met jeugd-koningschieten. Maarten Bodde wordt de eerste jeugkoning van onze schutterij. Het schuttersfeest wordt verplaatst naar de dinsdagavond van de kermis.