Onze Jeugd

Soms lijkt het dat schutterijen bestaan uit vooral oudere leden. Echter niets is minder waar, veel schutterijen zijn bezig om jeugd te betrekken bij schutterijen, zoals jeugd schuttersdagen en het jeugd koningschieten. Zo is ook Onderling Genoegen bezig om de schutterij traditie interessant te houden voor de jeugd. Betrokken – respect en sociale verbondenheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

We doen dit onder meer door mee te doen aan de jaarlijkse roefeldag of sjors creatief, waardoor de lagere schooljeugd de sfeer kan proeven binnen de schutterij en ook de liemers harmonie. Niet ieder jaar maar met regelmaat organiseert de jeugdwerkgroep van OG samen met LHD een grote Join! LHD & OG dag waarop alles uitgeprobeerd kan worden, er schoten wordt voor de beste jeugd schutter van Duiven en we met de gehele schutterij en harmonie uitrukken waarbij de jeugd voorop staat. 

We doen dit ook door scholen te bezoeken en te vertellen over de schutterij en het tonen van onze attributen. Er kan door scholen op aanvraag gebruik gemaakt worden van lespakketten voor een thema/project week. 

Enkele jeugdleden hebben spreekbeurten gehouden in hun klas over hoe zij actief zijn binnen de schutterij. 

Door het toepassen van moderne media zoals Facebook, Instagram en Snapchat wordt de toegankelijkheid voor de jeugd vergroot. De jeugd wordt actief betrokken wij alles wat we doen. Zo ook de Instagram pagina die wordt onderhouden door een jeugd PR groep. 

Wat geeft OG de jeugd actief te bieden?

Binnen de schutterij bestaat er de mogelijkheid om te vendelen. Als aspirantvendelier in de leeftijd van 7 jaar tot 11 jaar en juniorvendelier 12 jaar tot 17 jaar. Deze jeugd is zeer succesvol en heeft al diverse 1ste prijzen gehaald en diverse titels zoals het Gelders kampioenschap jeugdvendelen. 

Tijdens de kermisdagen lopen mini Lee Enfields vanaf 6 jaar mee met de schutterij om de koning op te halen. Sinds 2015 bestaat er de junior Lee Enfield groep als onderdeel van de geüniformeerde schutterij. Zij beoefenen de wedstrijd schietsport met luchtdruk pistool en geweer. Op concoursen en officiële wedstrijden schieten ze net als de senioren mee voor de prijzen.  

Een jeugd boogschutters team is in ontwikkeling.  Het plan is om naast concoursen ook deel te gaan nemen aan de landelijke wedstrijdsport. 

Als afsluiting van het seizoen organiseren we voor de jeugd een activiteit, vaak in samenwerking met de Liemers Harmonie Duiven. 

 Dit alles gebeurd in de thuishaven van de schutterij: de OGTent op het Remigiusplein.