Kermis zaterdag 2020

Gelukkig konden wij in deze corona-tijd toch een manier vinden op 1,5 meter afstand van elkaar verbondenheid te creëren. Dit hebben wij gedaan door een bezoek te brengen aan Liemerije en Thuvine.

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto’s te bekijken van de kermis zaterdag 2020.

Plaatsen reserveren schuttersmis 2020

Het is nu mogelijk om plaatsen te reserveren voor de jaarlijkse schuttersmis van schutterij Onderling Genoegen op zondag 30 augustus a.s. om 10.00 uur in de St. Remigiuskerk te Duiven. 

Tijdens de viering gelden de Corona-protocollen van de RK kerk. Dat betekent vooraf reserveren van de plaatsen en een sobere viering zonder samenzang en zonder muziek van de harmonie. Door de vereiste afstand tussen huishoudens zal er plaats zijn voor ongeveer 100 belangstellenden. 

Ondanks deze beperkingen zijn wij bijzonder verheugd dat juist in deze tijd er plaats is voor bezinning en overweging.  “In vertrouwen verder gaan” is het thema voor deze bijzondere viering waarbij we traditionele elementen van de schutterij en de schuttersmis waar mogelijk zullen inpassen.

Aansluitend aan de viering hernieuwen we op het Remigiusplein de “Eed van trouw” aan kerkelijke en wereldlijke overheden.

De schutterij vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk “gewone” leden en overige parochianen kunnen deelnemen aan de viering. Er zijn daarom slechts een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor de geüniformeerde schutterij. De geüniformeerde leden verwachten we zo veel mogelijk in de OGtent waar zij samen de viering op een groot scherm kunnen volgen.

Wilt u de viering bijwonen in de kerk? Dan kunt u plaatsen reserveren via de volgende link:

https://tinyurl.com/schuttersmis2020

De inschrijving sluit zondag 23 augustus om 12.00 uur.  Bij meer reserveringen dan beschikbare plaatsen wordt er geloot. U krijgt uiterlijk 25 augustus bericht of en welke plaatsen aan u zijn toegewezen.

Het zou mooi zijn als we samen met u onze verbondenheid binnen de schutterij tijdens deze schuttersmis kunnen vieren. Tot ziens op 30 augustus.

Organisatie schuttersmis 2020.

OGdoet Actie: Steun Mary Ossevoort

Beste schuttersvrienden, -vriendinnen, leden van Onderling Genoegen,

Allereerst hopen we dat het goed met je gaat in deze tijden van Corona, en met de mensen die dicht bij je staan!

Door alle maatregelen rondom Corona zijn de reguliere activiteiten van de schutterij uitgesteld of verschoven naar volgend jaar. Met nadruk op het woord ‘reguliere’, want als Onderling Genoegen willen we ook in deze tijden zichtbaar zijn en blijven, zowel voor en met elkaar, als voor de inwoners van Duiven.

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering (uiteraard online) heeft het bestuur hierover gebrainstormd. Ook van een aantal leden hebben we ideeën ontvangen. Eén van de ideeën die we graag willen oppakken als schutterij is om mensen die het minder breed hebben, en die ook nog eens meer dan gemiddeld worden getroffen door de maatregelen, een steuntje in de rug te geven.

Wat gaan we doen? We hebben contact gezocht met Mary Ossevoort. Mary is een lid van onze schutterij en verzorgt pakketten voor mensen in Duiven die vanwege de hoogte van hun inkomen net geen recht hebben op steun van de voedselbank (zie ook het artikel in “de Liemers helemaal goed! Courant van 6 mei j.l.). Deze groep is enorm toegenomen door de Corona crisis. Volgens Mary is er vooral behoefte aan (houdbare) voedingsmiddelen, verzorgingsmiddelen en schoonmaakmiddelen.

In het begin van de crisis hebben veel mensen juist dit soort producten extra ingekocht. Nu we zien dat de schappen in de winkel vol blijven, willen we jullie vragen juist deze producten te schenken aan Mary, zodat zij hiervoor pakketten kan samenstellen voor mensen die net het hoofd boven water kunnen houden. Hoe mooi is het dat we de waardevolle woorden ‘betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid’ uit onze doelstelling kunnen vertalen in concrete acties. Als leden van de schutterij willen we er ook in deze tijd zijn voor de Duuvense gemeenschap.

Hoe gaan we dit doen?In de week van 17 mei zijn de functionarissen van de schutterij gestart om spullen, die nog in de kast staan, aan Mary te geven. Nu is de vraag of jij ook mee wilt doen en vanaf 24 mei t/m 7 juni (in de middag of avond) op onderstaande adres een mooi pakketje wilt bezorgen.

Er staat een krat bij de deur waar het in kan en je mag ook aanbellen, maar houdt je aan de RIVM regels en de 1,5m afstand. Zie op facebook wat Mary al heeft kunnen doen met de eerste spullen en plaats ook ’n foto. Klik hier voor de video op onze facebookpagina.

Adres: Mary Ossevoort ,Looierstraat 43, Duiven

Deel dit bericht ook gerust via email, facebook of instagram, zodat ook anderen hun weg naar Mary weten te vinden. Laten we hier samen een succes van maken. Voor nu, pas goed op jezelf en op elkaar, en alvast ontzettend bedankt voor jouw medewerking!