Dodenherdenking 2021

Klik op onderstaande foto om alle foto’s van de kranslegging van 4 mei 2021 te bekijken.

Algemene ledenvergadering 2021

Schuttersvrienden en vriendinnen, De algemene ledenvergadering 2021 van onze schutterij wordt gehouden op woensdag 23 juni a.s. We hebben de datum, na eerder uitstel, nu toch vastgesteld omdat onze statuten voorschrijven dat de ALV uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het vorige verenigingsjaar moet worden gehouden. Als begin juni mocht blijken dat de vergadering nog niet in de OGtent mogelijk is, dan zullen we een online vergadering organiseren.

De uitnodiging voor de vergadering zal begin juni worden verzonden. Op de agenda van de ALV staat onder meer de vernieuwing van de statuten van de schutterij, zoals in de vorige ledenvergadering is aangekondigd. Het concept, dat in overleg met de notaris tot stand is gekomen, is inmiddels gereed. Wij zullen de keuzes die we gemaakt hebben toelichten waarbij er gelegenheid is om nog invloed uit te oefenen op het voorstel. In de nieuwe statuten creeren we, naast diverse andere aanpassingen, ook duidelijkheid over de procedure die gevolgd moet worden bij wijziging van het huishoudelijk reglement. De statuten gaan niet over de invulling van het koningschieten. Dat komt op een later moment aan de orde.

We verwachten dat we in de 2e helft van 2021 extra ledenvergaderingen zullen beleggen om te komen tot goedkeuring van de nieuwe statuten. Op de ledenvergadering zullen we ook toelichten welke keuze is gemaakt met betrekking tot de contributie 2021. De incasso voor de contributie 2021 zal daarom dit jaar begin juli worden gedaan.

Met vriendelijke groet, en hopelijk tot ziens op 23 juni .a.s

Het bestuur

Mededeling betreffende Koningsdag en dodenherdenking 2021

Funtionarissen van Onderling Genoegen,

De voortdurende corona situatie heeft ook dit jaar gevolgen voor de viering van Koningsdag op 27 april en de dodenherdenking op 4 mei a.s.

We hadden gehoopt dat we op Koningsdag weer met de schutterij de weg op zouden kunnen gaan. Na overleg met de gemeente is het echter duidelijk geworden dat alle activiteiten rond Koningsdag geen doorgang kunnen vinden. Dus ook dit jaar geen rondgang, geen aubade en ook geen festiviteiten op de Woerd. Er is ook geen toestemming verleend voor eigen andere activiteiten door de schutterij. Uiteraard houden wij ons aan deze richtlijnen.

In samenwerking met het Gilde St. Remigius en de gemeente zal een kleine delegatie van onze schutterij (koningspaar, commandant en voorzitter) wel op 4 mei een bloemstuk plaatsen bij het monument aan de Van Dorth straat. De gemeente zal deze korte herdenking filmen en dit zal in de loop van de dag via de sociale kanalen worden verspreid.

Omdat de lockdown nog voortduurt kunnen we nog steeds geen uitspraken doen over de overige evenementen dit jaar. Zodra er echter meer mogelijk wordt zullen we jullie nader inlichten.
We hopen elkaar zodra het mogelijk is weer in uniform te ontmoeten. We zien er naar uit.

Namens het bestuur,