Duiven, december 2020 ​​

Schuttersvrienden en vriendinnen, 

We leven in een bijzondere tijd. Waar we rond de kermis nogdachten dat het allemaal langzaam weer beter zou worden zitten we nu gevangen in een harde lockdown. Toch gloort er hoop aan de horizon. Binnenkort beginnen immers de vaccinaties waarmee we in de loop van komend jaar voldoende immuniteit hopen op te bouwen om weer langzaam terug te keren naar normaal.  

We kijken terug op een “bijzonder” jaar. Een jaar waarin we een aantal van onze tradities in aangepaste vorm tot uiting hebben gebracht. Denk daarbij aan onze bijdrage aan de dodenherdenking, aan de corona-veilige optredens voor Thuvine en Liemerije, aan de schuttersmis, de processie en de eed van trouw aan onze overheden. Ook nieuwe evenementen zijn ontstaan, zoals de online quizz eind augustus. Maar van het daadwerkelijk samen vieren van onze verbondenheid kon vanaf maart 2020 geen sprake zijn. Geen concoursen, geen uitbundige feestavonden, geen nieuwe jeugdkoning(in) en geen traditioneel koningschieten als hoogtepunt van ons schuttersjaar. Het werd een jaar met bijzondere herinneringen, maar vooral ook met de vurige wens om optimistisch naar de toekomst te kijken. Een toekomst die begint in 2021. 

2021 is het jaar dat we ons 125 jarig jubileum wilden vieren. We hadden prachtige plannen met als één van de hoogtepunten de organisatie van de kringdag van onze schutterskring De Liemers waar we meer dan 2000 schutters uit de regio in Duiven hadden willen ontvangen. Medio juni wilden we ook de verbondenheid tussen de vier Duivense schutterijen vieren met het eerste DuuvesKoningschieten, gevolgd door een knallende feestavond in een grote tent voor alle Duivense schutters en uiteraard jullie, onze leden. 

Helaas hebben we moeten besluiten deze evenementen te annuleren. Ontmoeten en vieren is de kern van deze activiteiten. Zolang de anderhalvemeter samenleving nog van kracht is blijkt dat niet of nauwelijks te kunnen.   

Zoals het zich nu laat aanzien hoeven we in de eerste helft van 2021 nog geen grote feestelijkheden te verwachten. Het nieuwjaarsfeest hebben we een tijd geleden al moeten annuleren. We beraden ons wel op kleinschalige activiteiten rond Koningsdag en 4 mei. We zoeken ook naar een mogelijkheid om onze jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten.  

We proberen optimistisch te zijn naar eind augustus toe. We hopen met elkaar dat we dan weer in het oude “normaal” zitten al zal dat nog best spannend worden. Mocht het tegen die tijd weer mogelijk zijn dan zetten we ook ons jubileumfeest weer op het programma. Mocht het niet mogelijk zijn? Dan overwegen we om het jubileumfeest door te schuiven naar 2022. Dan vieren we gewoon ons 126-jarig jubileum. Er is dan tenslotte ook echt wat te vieren na een langere periode van gedwongen onthouding. 

Ook onze ledenvergadering zal “anders dan anders” verlopen. In normale tijden komen we op de eerste maandag van februari bij elkaar om het vorige verenigingsjaar af te sluiten en vooruit te blikken op het komende jaar. Omdat we de kans klein achten dat we begin februari al weer mogen samenkomen hebben we de ledenvergadering voorlopig uitgesteld tot 15 maart. Als een fysieke vergadering dan niet mogelijk zal blijken dan zullen we proberen de bijeenkomst online te organiseren.

We zullen dan ook de nieuwe statuten toelichten die we tijdens de vorige ALV hebben aangekondigd. Voor de besluitvorming over die nieuwe statuten zullen we naar verwachting in mei/juni vervolgbijeenkomsten beleggen waarbij we er van uit gaan dat we dan weer fysiek samen mogen komen. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Schuttersvrienden en vriendinnen, de kern van onze schutterij ligt in ons devies betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. Laten we zorgen dat juist in deze tijd die woorden ook werkelijk iets betekenen. Velen van jullie hebben zich al van de goede kant laten zien in bijvoorbeeld jullie steun voor OG-Doet acties. Blijf dat doen. En blijf ook rondkijken in je directe omgeving waar mensen mogelijk ten prooi vallen aan eenzaamheid of gewoon wat extra aandacht nodig hebben. Dan tonen we met elkaar de ware schuttersgedachte ook in een tijd zonder uitbundig vieren. 

Tot slot wensen wij iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 waarin we elkaar weer mogen ontmoeten. Blijf gezond en Hou vol! 

Namens het bestuur van Onderling Genoegen, 

Frans Dieker, voorzitter 

voorzitter@ogduiven.nl

Nieuwjaarsbrief 2021​​- 1 –

Uitslag Rabobank ClubSupport actie

Wat zijn wij blij met het bedrag dat wij mogen ontvangen van de Rabo ClubSupport actie! Maar liefst € 1.725,87 euro!!! En dat komt door jullie, iedereen die op ons heeft gestemd. Heel erg bedankt 🎉

Kermis zaterdag 2020

Gelukkig konden wij in deze corona-tijd toch een manier vinden op 1,5 meter afstand van elkaar verbondenheid te creëren. Dit hebben wij gedaan door een bezoek te brengen aan Liemerije en Thuvine.

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto’s te bekijken van de kermis zaterdag 2020.

OGdoet Actie: Steun Mary Ossevoort

Beste schuttersvrienden, -vriendinnen, leden van Onderling Genoegen,

Allereerst hopen we dat het goed met je gaat in deze tijden van Corona, en met de mensen die dicht bij je staan!

Door alle maatregelen rondom Corona zijn de reguliere activiteiten van de schutterij uitgesteld of verschoven naar volgend jaar. Met nadruk op het woord ‘reguliere’, want als Onderling Genoegen willen we ook in deze tijden zichtbaar zijn en blijven, zowel voor en met elkaar, als voor de inwoners van Duiven.

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering (uiteraard online) heeft het bestuur hierover gebrainstormd. Ook van een aantal leden hebben we ideeën ontvangen. Eén van de ideeën die we graag willen oppakken als schutterij is om mensen die het minder breed hebben, en die ook nog eens meer dan gemiddeld worden getroffen door de maatregelen, een steuntje in de rug te geven.

Wat gaan we doen? We hebben contact gezocht met Mary Ossevoort. Mary is een lid van onze schutterij en verzorgt pakketten voor mensen in Duiven die vanwege de hoogte van hun inkomen net geen recht hebben op steun van de voedselbank (zie ook het artikel in “de Liemers helemaal goed! Courant van 6 mei j.l.). Deze groep is enorm toegenomen door de Corona crisis. Volgens Mary is er vooral behoefte aan (houdbare) voedingsmiddelen, verzorgingsmiddelen en schoonmaakmiddelen.

In het begin van de crisis hebben veel mensen juist dit soort producten extra ingekocht. Nu we zien dat de schappen in de winkel vol blijven, willen we jullie vragen juist deze producten te schenken aan Mary, zodat zij hiervoor pakketten kan samenstellen voor mensen die net het hoofd boven water kunnen houden. Hoe mooi is het dat we de waardevolle woorden ‘betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid’ uit onze doelstelling kunnen vertalen in concrete acties. Als leden van de schutterij willen we er ook in deze tijd zijn voor de Duuvense gemeenschap.

Hoe gaan we dit doen?In de week van 17 mei zijn de functionarissen van de schutterij gestart om spullen, die nog in de kast staan, aan Mary te geven. Nu is de vraag of jij ook mee wilt doen en vanaf 24 mei t/m 7 juni (in de middag of avond) op onderstaande adres een mooi pakketje wilt bezorgen.

Er staat een krat bij de deur waar het in kan en je mag ook aanbellen, maar houdt je aan de RIVM regels en de 1,5m afstand. Zie op facebook wat Mary al heeft kunnen doen met de eerste spullen en plaats ook ’n foto. Klik hier voor de video op onze facebookpagina.

Adres: Mary Ossevoort ,Looierstraat 43, Duiven

Deel dit bericht ook gerust via email, facebook of instagram, zodat ook anderen hun weg naar Mary weten te vinden. Laten we hier samen een succes van maken. Voor nu, pas goed op jezelf en op elkaar, en alvast ontzettend bedankt voor jouw medewerking!