Kermis foto’s 2021

Ook zo genoten van de alternatieve kermis 2021? Of ben je benieuwd hoe t er uit zag?

Er zijn heel veel foto’s gemaakt van de verschillende dagen en bijeenkomsten. En die kan je allemaal terugkijken via de volgende link:

://m.facebook.com/OGDuiven/photos/?tab=albums&mt_nav=1&ref=bookmarks&paipv=1

Jubilaris 70 jaar schutterij OG

Woensdag 1 september is op zijn 89e verjaardag Gerrit Derksen gehuldigd als jubilaris van Schutterij Onderling Genoegen. Gerrit Derksen is 71 jaar lid van de schutterij.
Vorig jaar en ook dit jaar kan de schutterij door de coronamaatregelen zijn leden niet huldigen op de jaarlijkse schuttersavond. Daarom is besloten Gerrit Derksen op zijn verjaardag te huldigen. Gerrit Derksen heeft een oorkonde gekregen en het speldje voor zijn 70-jarig lidmaatschap. Van harte gefeliciteerd!


Mededelingen Contributie 2021

Schuttersvrienden en vriendinnen,

Zoals al besproken tijdens de ledenvergadering van 23 juni jongstleden j.l. wordt komende week de contributie 2021 van uw rekening afgeschreven. Deze bijdrage is noodzakelijk om de vaste kosten van onze schutterij te kunnen dekken. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de jaarlijkse reserveringen voor de uniformen waardoor het mede mogelijk is gemaakt dat wij dit jaar de schutterij in het nieuw hebben kunnen steken. In normale jaren geeft de contributie recht op gratis toegang voor festiviteiten en evenementen van de schutterij. We realiseren ons dat het nog maar zeer de vraag is of de jaarlijkse kermis- en schuttersfeesten dit jaar wel door kunnen gaan. We doen er alles aan om binnen de mogelijkheden die de Corona-maatregelen ons bieden toch nog het een en ander aan onze leden te kunnen bieden. Op de agenda staan in ieder geval nog een jubileumweekend met feestavond op 30 oktoberaanstaande a.s. Bovendien geldt uw lidmaatschapskaart ook voor het nieuwjaarsfeest op 8 januari 2022. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen. We hopen elkaar op die evenementen weer als vanouds te mogen ontmoeten. De lidmaatschapskaarten worden verspreid met de Schuttersproat van medio augustus. 

Het bestuur.

Rondgang 125-jarig bestaan Schutterij

Klik op onderstaande afbeelding om alle foto’s van de rondgang op 18 juli te zien. Deze rondgang door Duiven deden wij om ons 125- jarig jubileum te vieren en om onze nieuwe uniformen te showen.