De Hoofdcommadant

Onze schutterij kent vele geüniformeerde en niet geüniformeerde onderdelen. Van commandanten en officieren tot vendeliers, van kanonniers tot Lee-Enfield korps, van piassen tot boogschutters.

De algehele leiding bij alle optredens van de geüniformeerde schutterij is in handen van de hoofdcommandant.  

Theo Bodde

Hij is er voor verantwoordelijk dat de schutterij zich op een correcte wijze presenteert aan het publiek. Traditioneel voert de hoofdcommandant van Onderling Genoegen de schutterij aan vanaf zijn paard.  

De hoofdcommandant draagt zorg voor een correct en gedisciplineerd verloop van alle optredens van de schutterij waarbij zowel “tijd”, “kwaliteit” en “veiligheid” belangrijke aandachtspunten zijn. Hier toeneemt hij onder andere deel aan de erewijn en de commandant besprekingen tijdens concoursen en is hij het aanspreekpunt voor verkeersbegeleiders en politie tijdens optredens. 

De commandant wordt ondersteund door sectiecommandanten die elk een onderdeel van de schutterij onder hun hoede hebben.   

De hoofdcommandant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle regels en reglementen die van toepassing zijn op optredens van de schutterij. Waar nodig zorgt hij er ook voor dat de geüniformeerde leden van de schutterij deze regels en reglementen ook kennen. Het gaat dan om zowel interne regels van de schutterij, reglementen van de kring en federatie, specifieke aanwijzingen van organisatoren van evenementen en ook regels welke van overheidswege op de optredens van toepassing zijn. 

Op woensdag 28 augustus 2013 heeft Theo Bodde het commandantschap van Onderling Genoegen overgenomen van zijn voorganger Frans Dieker. Frans Dieker heeft in 1992 zijn vader Jan Dieker opgevolgd, die sinds 1949 43 jaar lang commandant van onze schutterij is geweest.