Bielemannen

Wanneer het koningspaar op kermismaandag en kermisdinsdag thuis wordt opgehaald dan wordt er, meestal door de buurtbewoners, een versperring of barricade opgericht. Voordat de schutterij toegang krijgt tot de koning moet deze versperring worden verwijderd. Dit is de taak van de bielemannen van onze schutterij. 

De traditionele taak van de bielemannen gaat verder dan alleen de versperringen bij de koning. Iedere versperring die de doorgang van de schutterij belemmert wordt door de bielemannen opgeruimd. Om die reden lopen zij ook altijd vooraan in de optocht. Zij dragen een pikhouweel en een bijl mee om de klus te klaren. 

Het ruimen van de barricade bij de koning kent zo haar eigen tradities. In de versperring zijn meestal de nodige versnaperingen aangebracht die het werk van de bielemannen moeten vertragen. Zo vindt je er traditioneel een fles jonge jenever, enkele flesjes bier en een “dreuge worst”. Terwijl de rest van de schutterij staat te wachten tot de barricade geruimd is nemen de bielemannen meestal ruim de tijd om daar het een en ander van te nuttigen. 

Pas als de barricade volledig is geruimd zal de schutterij zich opstellen om het koningspaar te huldigen waarna aan de schutterij door het koningspaar een traktatie wordt aangeboden.  

Tijdens schuttersconcoursen worden wedstrijden voor bielemannen gehouden. Men moet in een zo kort mogelijke tijd een boomstam doorhakken zonder deze met het lichaam aan te raken. Ook wordt er jaarlijks een “bielemannentreffen” georganiseerd. Dit zijn evenementen waarbij bielemannen van vele schutterijen elkaar ontmoeten en ook de krachten meten.