Marketentsters

De marketentstersgroep is in 2007 opgericht en bestaat uit een groep enthousiaste dames die de schutterij een warm hart toedragen. 

De marketentster heeft als basisfunctie de geuniformeerde schutter te voorzien van een natje en een droogje tijdens optredens van de schutterij.

Waar komt het fenomeen marketentster vandaan?     

Binnen het leger was een marketentster in het verleden van oorsprong een wasdame van een legereenheid. Tijdens het verblijf in de kazerne verzorgden zij de soldatenkantines en verrichtten zij werkzaamheden als het wassen en onderhouden van de kleding van de soldaten. Wanneer deze eenheden te velde trokken vergezelden zij de  soldaten in haar eenheid om hun tijdens de rustpauzes te voorzien van een borreltje en een hartig hapje. Het leger kende toendertijd nog geen eigen kantinedienst.

In de 19e eeuw werd in het Nederlandse leger de functie van marketentster aan strikte regels gebonden. Zo werd onder andere bepaald dat de marketentster getrouwd moest zijn met een lid van het onderdeel. Ook werd vastgelegd wat zij mocht verkopen en tegen welke prijs. Het woord markentenster is afgeleid van het middeleeuws Latijnse woord ‘mercatare’, wat ‘handel drijven’ betekent. Naast een uniform dat een sterke gelijkenis vertoonde met dat van haar eenheid, kreeg de marketentster ook een penning waarop haar naam en het legeronderdeel vermeld stonden.

Vanaf het begin van de jaren zeventig kregen de eerste schutterijen in Nederland een marketentstersgroep als onderdeel. De bestaande gelijkenis van haar uniform met dat van haar legereenheid is doorgezet in de schuttersfolklore: dames die de functie van marketentster op zich nemen zijn gekleed in een uniform met de kleuren en in de stijl van hun schutterij. Zij vergezellen de schutterij met hun mandje gevuld met brood, kaas en worst en een vaatje gevuld met jenever, vieux of een (Duivense) kruidenbitter. Na afloop van de wedstrijden voorziet de marketentster de schutters van haar schutterij van een hapje en een drankje.

Vandaag de dag worden steeds meer schutterijen vergezeld door marketentsters. Eén van de wedstrijdonderdelen op een concours is de beoordeling van de marketentsters. De jury let hierbij op de algehele presentatie van de marketentster, hoe zij een borrel schenkt en de kaas en worst snijdt en presenteert aan de leden van haar schutterij.

Inmiddels zijn onze marketentsters een niet meer weg te denken onderdeel van Schutterij Onderling Genoegen.