Officieren

De officieren binnen onze schutterij zijn in de eerste plaats belast met de begeleiding en bescherming van ons koningspaar. Daarnaast wordt deze taak doorgetrokken naar de begeleiding van de gasten van onze schutterij en van genodigden en jubilarissen tijdens onze festiviteiten.

Wanneer de schutterij door de straten van Duiven trekt of deelneemt aan een concours, zit ons koningspaar meestal in een fraaie koets. Deze koets wordt altijd geflankeerd door 2 officieren. Indien nodig verlenen zij hulp en bijstand aan het koningspaar, en zorgen zij er voor dat het koningspaar geen kwaad overkomt. Ook wanneer het koningspaar over het festival- of concoursterrein loopt, wordt zij begeleid door 2 officieren. Zij zorgen er voor dat aan hun vrije doortocht wordt verleend. Verder benadrukken de officieren door hun aanwezigheid de speciale status van de koning en de koningin van Schutterij Onderling Genoegen.

Wanneer de schutterij gasten ontvangt, hebben de officieren de taak deze gasten als eerste te verwelkomen en ze te begeleiden bij hun intocht in de zaal. De schutterij toont daarmee respect aan haar gasten en laat hierdoor nog eens extra zien dat de gast welkom is. Bij festiviteiten van de  schutterij zijn bij de ingang dan ook altijd enkele officieren aanwezig die dit eerbetoon om beurten op zich nemen.

Naast de begeleidende taak worden de officieren ook ingezet als vervanger voor andere functionarissen als dat nodig is. Veel officieren zijn all-round inzetbaar. Regelmatig zien we officieren dan ook als stand-in voor vaandelwacht, vaandeldrager, bieleman of commandant. Veel officieren hebben eerder een andere functie binnen de schutterij gehad en zijn daarom ook goed voorbereid om andere taken op zich te nemen.

De officieren van Schutterij Onderling Genoegen zijn herkenbaar aan hun uniform in de bekende kleuren en stijl van de schutterij. Zij dragen allen de platte pet en zijn ‘bewapend’ met een sabel. Het sabel staat symbool voor de beschermende rol van de officier. Koningspaar en gasten worden dan ook altijd met het ‘getrokken’ sabel aan de schouder, begeleid. De officier is daarmee klaar om in actie te komen als de veiligheid van zijn gast in het geding is. Door het presenteren van het sabel met de ‘platte’ kant naar voren geeft de officier echter ook aan dat hij geen kwaad in de zin heeft en het wapen niet tegen anderen zal gebruiken.

Wanneer de officieren niet in functie zijn, treffen zij elkaar aan hun ‘stamtafel’. Deze stamtafel is herkenbaar aan een fraai houten schild.

Een aantal keren per jaar komen de officieren samen voor een gezamenlijke repetitie. Zij oefenen dan in marcheren en defileren en vooral in handelingen met de sabel. Op deze manier zorgen zij er voor dat zij altijd het perfecte visitekaartje van de schutterij kunnen zijn.