Ruitervaandel

Naast het standaardvaandel kent Onderling Genoegen ook het “Ruitervaandel”. Dit vaandel wordt te paard meegevoerd aan het begin van de optocht.  

Het ruitervaandel staat symbool voor het opperbevel over de schutterij en is daartoe verbonden aan de hoofdcommandant van de schutterij. Bij de overdracht van het commandantschap van de schutterij gebeurt dit symbolisch door het overdragen van het ruitervaandel van de oude commandant naar de nieuwe commandant. Dit is voor het laatst in 2013 gebeurt bij het aantreden van onze huidige commandant Theo Bodde. 

Daarnaast kan het ruitervaandel ook een functie hebben bij de uitvaart van een overleden schutter. Wanneer de nabestaanden van een overleden schutter daar prijs op stellen zal het vaandel getooid met een rouwstrik in de kerk of het crematorium worden geplaatst. Hiermee wordt de verbondenheid van de overledene met de schutterij tot uitdrukking gebracht.