Vaandelwacht

Het standaardvaandel staat symbool voor de schutterij, het koningspaar van de schutterij en alles waar de schutterij voor staat. Het vaandel wordt meegedragen tijdens de optocht en wordt beschermd door de vaandelwacht.

Het huidige vaandel dateert uit 1967 en kon worden vervaardigd na een huis aan huis collecte. De vaandelwacht, die ook sinds 1967 het vaandel begeleidt, bestaat uit 2 officieren en de vaandeldrager zelf. De 2 officieren dragen authentieke antieke wapens. Deze wapens zijn in 1967 geschonken door de hoofdaalmoezenier van de koninklijke luchtmacht, kolonel Verhoeven. Het gaat om een zeldzaam serpentijnslotgeweer en en vuursteenslotgeweer. Daarnaast draagt de vaandeldrager een vuursteenslotpistool. De wapens dateren waarschijnlijk uit de 17e eeuw.

Wanneer er wordt gevendeld, en het koningspaar is niet aanwezig dan zal er gevendeld worden voor het vaandel van de schutterij. Zo zal tijdens de aubade op de kermismaandag, wanneer de koning nog niet is opgehaald, het vaandel altijd plaats nemen aan de zijde van de genodigden om mede de hulde in ontvangst te nemen. Ook tijdens vendelwedstrijden wordt bij het klassiek vendelen gevendeld voor het vaandel.