Beieren

Beieren is een oud gebruik binnen de kerkgemeenschap en ook in Duiven kent men deze traditie. In het verleden werd er gebeierd als aankondiging van hoogtijdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren en voor de Processie tijdens de Duivense kermis. 

Om te weten te komen hoe het nu zit met deze traditie, hebben we Bertus Kampes en Gradus Hugen gevraagd om iets te vertellen over het beieren. Wat is ‘beieren’? 

Het is het op een speciale manier met de klepel tegen de klok slaan. Bertus kreeg van Gradus in 1971 een verzoek om op een keer vlak voor de kermis in de kerk te komen. Dit samen met Geert Staring die in die tijd ook kanonnier was net als Bertus. Het was de bedoeling om het beieren weer nieuw leven in te blazen. Koster Wim Hofstede had dit jarenlang daarvoor gedaan, maar gezien het feit dat hij geen koster meer was, hield daarmee ook het beieren op. Hij heeft ons wel geleerd hoe de touwen aan de klepel te knopen, en dan kruislings door de toren te spannen zodat een persoon kon beieren.  

We hebben het enkele jaren samen gedaan totdat Gradus koning schoot en Geert het commandantschap overnam. Henk Kampes, kanonnier in die tijd, nam de plaats van Geert in. 

Inmiddels werd de klokkentoren opgeknapt en werd het klokken luiden elektrisch gedaan. Vervelend was dat de klokken niet meer aan een leren riem hingen en alleen nog maar heen en weer konden. Het heeft wat puzzelen gekost om weer te kunnen beieren, maar het is ons gelukt. We hebben een jaar niet gebeierd. Dat was eind jaren zeventig toen de toenmalige koster bepaalde dat er niet gebeierd moest worden tijdens de processie maar dat de klokken moesten luiden. Onze touwen waren al gespannen, toen de koster aan de klokkentouwen ging hangen en onze touwen kapot trok. De jaren daarna werd de traditie van het beieren weer in ere hersteld. 

Als aankondiging wordt er nog steeds zaterdag voor de processie en kermis om 13.00 uur, drie keer vijf minuten gebeierd. Ook tijdens de processie tussen de rustaltaren wordt er door de kanonniers en de piassen van Onderling Genoegen, gebeierd. Een traditie die inmiddels van vader op zoon is gegaan, want Gerben Kampes heeft het touwtje inmiddels overgenomen.