Uitvaart met schutterseer

Wanneer een lid van de schutterij overleden is, kan met de nabestaanden worden overlegd of een uitvaart met schutterseer op prijs wordt gesteld.

In de meest eenvoudige vorm wordt het vaandel van de schutterij, voorzien van een rouwstrik, tijdens de afscheidsviering in de kerk of het crematorium geplaatst. 

De schutterseer kan echter ook nadrukkelijker aanwezig zijn. Schutterij Onderling Genoegen heeft hiervoor geen vast draaiboek. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat (een gedeelte van) de schutterij geüniformeerd aanwezig is bij de afscheidsplechtigheid. Wanneer de familie het op prijs stelt, kan de vlag van Onderling Genoegen over de kist worden gelegd. Verder is het mogelijk dat de kist wordt gedragen door functionarissen van de schutterij. De mars “Onderling Genoegen” kan tijdens de afscheidsplechtigheid worden gespeeld. Namens Onderling Genoegen kan in de kerk of het crematorium een ‘In Memoriam’ uitgesproken worden door de voorzitter, of diens plaatsvervanger.

Indien er sprake is van loopafstand wordt, tijdens diens laatste tocht naar de begraafplaats en voorafgegaan door de stille trom, de overledene begeleid door de schutterij. Op het kerkhof aangekomen vormt de schutterij een erewacht voor de overledene. Vervolgens is het mogelijk dat afscheid wordt genomen met de laatste groet van het vendel. De vendelier stelt zich op aan het voeteneinde van de kist en presenteert het vendel. Daarna wordt het vendel drie maal rechtsom en drie maal linksom over de kist gezwaaid, waarna opnieuw het vendel wordt gepresenteerd. Het vendel daalt vervolgens langzaam tot de punt van de stok de kist aanraakt. Ten slotte presenteert de vendelier het vendel opnieuw, waarna de vendelier zich terugtrekt. De schutterij verlaat vervolgens de begraafplaats.

De uitvaart met schutterseer komt niet vaak voor. De keuze is aan de nabestaanden welke van bovengenoemde schutterselementen men op prijs stelt. In de recente geschiedenis van Onderling Genoegen zijn de uitvaarten van Michel Thuyns, Theet van Diek, de heer Jan de Beijer en van oud-voorzitter Tonnie Kersten met uitgebreide schutterseer begeleid.