Bestuur weer voltallig

Tijdens de ledenvergadering van 4 februari j.l. werden Theo Berntzen, Eric Klappers en Roel Kersten verkozen tot bestuurslid van onze schutterij. Daarmee kwam het bestuur weer op volle sterkte en kunnen we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. Aanvulling was nodig door het vertrek van penningmeester Ben Berends en het droevig overlijden vorig jaar van Michel Thuyns.

Ben Berends nam na 16 jaar afscheid van het bestuur. Voor zijn verdiensten zal hij tijdens de slotavond van kermis 2019 worden benoemd tot lid van de schuttersraad van Onderling Genoegen.

In een zeer prettig verlopen vergadering werd onder meer ook het voorstel aangenomen om per 1-1-2020 alle partnerkaarten om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. In de loop van 2019 zullen de leden hierover nader worden geïnformeerd.

Ook werden de bands voor de komende kermis bekend gemaakt.

  • Zaterdagavond: SLAMM
  • Zondagavond: Cabrio
  • Maandagmiddag: NOAH
  • Maandagavond: NOAH
  • Dinsdagmiddag: Jersey
  • Dinsdagavond: NOAH

Theet van Diek 1938 -2019

Deze week bereikte ons het droeve bericht dat Theet van Diek, 2-voudig oud koning in 1972 en 1982, koning der koningen in 2011 en lid van de schuttersraad van Onderling Genoegen op 80-jarige leeftijd, vredig temidden van zijn naaste familie is overleden.

De verdiensten van Theet voor onze vereniging zijn groot. Naast het koningschap kennen we hem onder meer als vendelier, vaandelwacht, officier, vogelmaker en mede-oprichter van de hand en kruisbooggroep.

De uitvaart is a.s. zaterdag 26-1-2019 om 9.00 in crematorium Dieren. De schutterij zal met gepaste schutters eer afscheid van hem nemen.

Theet van Diek

ALV 2019