Vertrouwenspersoon

Piet Mathijssen
Vertrouwenspersoon

Tel: 0316-263339

Stuur een mail of gebruik het contact formulier om in contact te komen met de vertrouwenspersoon.

Waarom heeft schutterij Onderling Genoegen een vertrouwenspersoon?

Waarom heeft schutterij Onderling Genoegen een vertrouwenspersoon?

Schutterij OG wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren, onverantwoord gedrag en (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Er is niet een lijstje te maken van situaties die vallen onder de term “ongewenst of grensoverschrijdend gedrag” gedrag. Wat ongewenst gedrag is in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden of deelnemers aan activiteiten is niet altijd eenduidig. Het gaat ook niet over de bedoelingen van degene die ongewenst gedrag vertoont of ongewenste aandacht geeft, maar het gaat erom hoe het over komt. De praktijk is dus best ingewikkeld, immers, wat de één als hinderlijk ervaart, hoeft de ander niet te storen. 

Schutterij Onderling Genoegen heeft daarom een aantal acties ondernomen om ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag zoveel als binnen haar mogelijkheden ligt, te voorkomen:1. Al onze volwassen vrijwilligers die structureel actief zijn in de begeleiding van jeugd en jongvolwassen ondertekenen de door de vereniging opgestelde gedragscode als onderdeel van een intakegesprek,ongeacht of zij lid zijn van de vereniging. 2. Onderdeel van het ondertekenen van de gedragscode is de aanvraag van een persoonlijke VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Bij afgifte zijn er geen belemmeringen voor het functioneren als vrijwilliger binnen de vereniging. 3. Binnen de vereniging heeft OG een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is er voor leden en ouders van (jeugd)leden van de schutterij. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor het bespreken van zaken die je niet met medeleden of bestuursleden wilt bespreken. Denk aan intimidatie, (anonieme) klachten, ongewenst gedrag of andere problemen met medeleden of bestuursleden. Ook als je je zorgen maakt over het gedrag van anderen binnen de vereniging en je kunt er niet met de betrokkenen of met bestuursleden over spreken dan is de vertrouwenspersoon jouw aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon is geen therapeut. De vertrouwenspersoon zal met je bespreken wat deze met je informatie mag doen. De vertrouwenspersoon zal desgewenst mediator zijn tussen jou en de vereniging of verenigingsbestuur. De vertrouwenspersoon is geen verantwoording verschuldigd aan het bestuur en is daar ook geen lid van. De vertrouwenspersoon zal je gegevens beschermen en alleen op jouw verzoek met derden (desgewenst anoniem) bespreken.
De gedragscode voor vrijwilligers is hier te vinden.