OG vrijwilligers in de prijzen

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest van de gemeente Duiven zijn 2 van de 3 hoofdprijzen terecht gekomen bij vrijwilligers van onze schutterij. De afgelopen periode kon gestemd worden op volwassenen, jongeren en groepen die vanuit de Duivense gemeenschap zijn genomineerd voor de vrijwilligersprijzen. Door de schutterij was de werkgroep jeugdactiviteiten/Join LHD&OG genomineerd voor de groepsprijs en werkgroepvoorzitter Eric Klappers voor de individuele prijs. Onze achterban heeft massaal deze nominatie gesteund. Zowel de groepsprijs als de volwassenenprijs kwamen daardoor bij onze vrijwilligers terecht.

Wij zijn ontzettend trots op deze vrijwilligers van Schutterij Onderling Genoegen en Liemers Harmonie Duiven. Hun bijdrage aan het behouden en uitbouwen van de waardevolle tradities van onze schutterij in lijn met de huidige tijdgeest is formidabel. Van harte gefeliciteerd met dit geweldige compliment dat zij hebben gekregen. Heel veel waardering ook voor de overige winnaars en genomineerden van de Duivense vrijwilligersprijs 2019. Zonder hen zou onze samenleving een stuk armer zijn. Een prachtige aanmoediging ook om door te gaan.

Bestuur weer voltallig

Tijdens de ledenvergadering van 4 februari j.l. werden Theo Berntzen, Eric Klappers en Roel Kersten verkozen tot bestuurslid van onze schutterij. Daarmee kwam het bestuur weer op volle sterkte en kunnen we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. Aanvulling was nodig door het vertrek van penningmeester Ben Berends en het droevig overlijden vorig jaar van Michel Thuyns.

Ben Berends nam na 16 jaar afscheid van het bestuur. Voor zijn verdiensten zal hij tijdens de slotavond van kermis 2019 worden benoemd tot lid van de schuttersraad van Onderling Genoegen.

In een zeer prettig verlopen vergadering werd onder meer ook het voorstel aangenomen om per 1-1-2020 alle partnerkaarten om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap. In de loop van 2019 zullen de leden hierover nader worden geïnformeerd.

Ook werden de bands voor de komende kermis bekend gemaakt.

  • Zaterdagavond: SLAMM
  • Zondagavond: Cabrio
  • Maandagmiddag: NOAH
  • Maandagavond: NOAH
  • Dinsdagmiddag: Jersey
  • Dinsdagavond: NOAH

Theet van Diek 1938 -2019

Deze week bereikte ons het droeve bericht dat Theet van Diek, 2-voudig oud koning in 1972 en 1982, koning der koningen in 2011 en lid van de schuttersraad van Onderling Genoegen op 80-jarige leeftijd, vredig temidden van zijn naaste familie is overleden.

De verdiensten van Theet voor onze vereniging zijn groot. Naast het koningschap kennen we hem onder meer als vendelier, vaandelwacht, officier, vogelmaker en mede-oprichter van de hand en kruisbooggroep.

De uitvaart is a.s. zaterdag 26-1-2019 om 9.00 in crematorium Dieren. De schutterij zal met gepaste schutters eer afscheid van hem nemen.

Theet van Diek

ALV 2019