Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene ledenvergadering

april 14 @ 20:00 - 22:30

Leden, jeugdleden, en (ouders van) aspirant-leden van schutterij Onderling Genoegen, 

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze schutterij die wordt gehouden op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in de OGtent te Duiven.

Agenda: 
1. Opening en korte terugblik op het afgelopen jaar.
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering 
4. Notulen algemene ledenvergadering 23-06-2022 – zie www.ogduiven.nl 
5. Jaarverslag 2021 – zie www.ogduiven.nl 
6. Financieel verslag 2021 – wordt ter vergadering gepresenteerd 
7. Verslag kascontrolecommissie/ decharge penningmeester 
8. Begroting 2022 – wordt ter vergadering gepresenteerd 
9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie i.v.m. het aftreden van Jeanne Peer. 
10. Mededeling aangaande Koning der Koningen schieten d.d. 10-07-2022
11. Mededeling aangaande huldiging/ontvangst jubilarissen 2022
12. Statutenwijziging (voorstel bijgevoegd). Voor een toelichting zie www.ogduiven.nl.
Stemming kan plaatsvinden indien minimaal 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig
is. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan volgt een nieuwe ledenvergadering op
12 mei 2022 waarin op basis van een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden besloten wordt over deze statuten. Leden ontvangen hiervoor een nieuwe uitnodiging.
13. Rondvraag 
Voor de rondvraag kunnen vragen ook van tevoren worden ingeleverd bij het secretariaat. 
14. Bestuursverkiezing 
Aftredend en alle herkiesbaar: Eric Klappers, Wilco van Brandenburg en Geert Roelofs. Het bestuur stelt tevens voor om Roeland Beumer te benoemen tot bestuurslid van onze schutterij.
Wij wijzen de leden erop dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Zij dienen hiervoor een lijst met tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden, voorzien van naam en adres, te overleggen. De lijst dient tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter te worden ingeleverd. 
15. Sluiting 

Indien u prijs stelt op een papieren versie van de vergaderstukken dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de schutterij. E-mail: secretariaat@ogduiven.nl. Telefoon: 0316-262720. 

ALV-2021-notulen

Uitnodiging-ALV-2022-incl-statuten-vDef-hoofdbestand-Drukker

Gegevens

Datum:
april 14
Tijd:
20:00 - 22:30
Evenement Categorie:

Locatie

Ogtent