OGdoet Actie: Steun Mary Ossevoort

Beste schuttersvrienden, -vriendinnen, leden van Onderling Genoegen,

Allereerst hopen we dat het goed met je gaat in deze tijden van Corona, en met de mensen die dicht bij je staan!

Door alle maatregelen rondom Corona zijn de reguliere activiteiten van de schutterij uitgesteld of verschoven naar volgend jaar. Met nadruk op het woord ‘reguliere’, want als Onderling Genoegen willen we ook in deze tijden zichtbaar zijn en blijven, zowel voor en met elkaar, als voor de inwoners van Duiven.

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering (uiteraard online) heeft het bestuur hierover gebrainstormd. Ook van een aantal leden hebben we ideeën ontvangen. Eén van de ideeën die we graag willen oppakken als schutterij is om mensen die het minder breed hebben, en die ook nog eens meer dan gemiddeld worden getroffen door de maatregelen, een steuntje in de rug te geven.

Wat gaan we doen? We hebben contact gezocht met Mary Ossevoort. Mary is een lid van onze schutterij en verzorgt pakketten voor mensen in Duiven die vanwege de hoogte van hun inkomen net geen recht hebben op steun van de voedselbank (zie ook het artikel in “de Liemers helemaal goed! Courant van 6 mei j.l.). Deze groep is enorm toegenomen door de Corona crisis. Volgens Mary is er vooral behoefte aan (houdbare) voedingsmiddelen, verzorgingsmiddelen en schoonmaakmiddelen.

In het begin van de crisis hebben veel mensen juist dit soort producten extra ingekocht. Nu we zien dat de schappen in de winkel vol blijven, willen we jullie vragen juist deze producten te schenken aan Mary, zodat zij hiervoor pakketten kan samenstellen voor mensen die net het hoofd boven water kunnen houden. Hoe mooi is het dat we de waardevolle woorden ‘betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid’ uit onze doelstelling kunnen vertalen in concrete acties. Als leden van de schutterij willen we er ook in deze tijd zijn voor de Duuvense gemeenschap.

Hoe gaan we dit doen?In de week van 17 mei zijn de functionarissen van de schutterij gestart om spullen, die nog in de kast staan, aan Mary te geven. Nu is de vraag of jij ook mee wilt doen en vanaf 24 mei t/m 7 juni (in de middag of avond) op onderstaande adres een mooi pakketje wilt bezorgen.

Er staat een krat bij de deur waar het in kan en je mag ook aanbellen, maar houdt je aan de RIVM regels en de 1,5m afstand. Zie op facebook wat Mary al heeft kunnen doen met de eerste spullen en plaats ook ’n foto. Klik hier voor de video op onze facebookpagina.

Adres: Mary Ossevoort ,Looierstraat 43, Duiven

Deel dit bericht ook gerust via email, facebook of instagram, zodat ook anderen hun weg naar Mary weten te vinden. Laten we hier samen een succes van maken. Voor nu, pas goed op jezelf en op elkaar, en alvast ontzettend bedankt voor jouw medewerking!