Nieuwjaarsboodschap

Leden van schutterij Onderling Genoegen, Schuttersvrienden en schuttersvriendinnen,

Als ik dit schrijf is het eerste kerstdag 2021, op de achtergrond de top 2000, de geuren van het kerstdiner komen uit de keuken. We hebben het zo slecht nog niet denk ik. Natuurlijk; Ik ben persoonlijk niet wezenlijk getroffen door de gevolgen van de Corona pandemie, ik heb dus makkelijk praten. Mijn hart gaat uit naar de mensen die ernstig ziek zijn (geweest), die naasten hebben verloren; wiens bedrijf of baan op de tocht is komen te staan of die op andere wijze wel degelijk getroffen zijn. Getroffen door Corona, of soms ook door andere verrassingen die het leven soms voor ons in petto heeft. Lief en leed liggen immers heel dicht bij elkaar.

Op deze dag overheerst bij mij dit jaar de kerstgedachte; het feest van het licht; de blijde boodschap zo je wilt. Wat overheerst is de hoop die je ook kunt putten uit alles wat soms zo tegenzit. We hebben het afgelopen jaar veel niet kunnen doen. Wat mij echter vooral bij blijft is al dat moois dat we samen wel hebben kunnen doen.

Onze mooie vereniging staat voor betrokkenheid, respect en sociale verbondenheid. We hebben ervaren dat we vanuit die basis tot mooie dingen in staat zijn. Dat we ook binnen allerlei beperkingen onze verbondenheid met elkaar en onze gemeenschap tot uitdrukking kunnen brengen. Ook in een lockdown kun je waardig bijdragen aan een dodenherdenking, ook op 1,5 meter kun je bewoners van zorgcentra een kleurrijk uurtje bezorgen. We zijn in staat gebleken om in minder dan 3 weken binnen corona richtlijnen een heel gezellig Weidefeest van nul af aan op te zetten. We hebben ons jubileum aangepast maar heel plezierig kunnen vieren. Het was fijn om elkaar daar weer te kunnen ontmoeten. Daarnaast zien we ook op kleinere schaal dat mensen, georganiseerd, maar zeker ook op persoonlijk initiatief naar elkaar omzien en meer dan ooit bereid blijken elkaar te ondersteunen. Uiteindelijk is dat toch ook waar het om draait.

Vandaag zitten we weer in volledige lockdown, maar er komt veel goede hoop onze kant op. De boosters worden in hoog tempo gezet. Omikron lijkt naast een bedreiging op de korte termijn misschien zelfs wel de oplossing voor de langere termijn. Maar vooral ook hebben we inmiddels bewezen dat we samen in staat zijn om mooie dingen te doen. Met een gezamenlijk doel. Met respect ook voor soms tegenstijdige meningen. Voor mij is dat het beste nieuws uit deze crisis en juist dat geeft goede moed voor 2022.

Er ligt weer een prachtig schutters-programma klaar voor 2022 al weten we op dit moment nog echt niet wat er wel of niet door zal kunnen gaan. Wat we wel weten is dat we er samen ondanks alles toch weer iets bijzonders van gaan maken; in welke vorm dan ook. Van uit die gedachte wil ik dank zeggen aan alle leden die ons zijn blijven steunen in 2021; aan alle vrijwilligers ook die vaak een stapje extra hebben gedaan. Vanuit die zelfde gedachte ook wens ik iedereen die zich betrokken voelt bij schutterij Onderling Genoegen een voorspoedig en gezond 2022 toe met daarbij het vertrouwen dat we elkaar ongetwijfeld weer gaan ontmoeten en onze verbondenheid zullen vieren.

Jullie voorzitter,

Frans Dieker