Mededelingen Contributie 2021

Schuttersvrienden en vriendinnen,

Zoals al besproken tijdens de ledenvergadering van 23 juni jongstleden j.l. wordt komende week de contributie 2021 van uw rekening afgeschreven. Deze bijdrage is noodzakelijk om de vaste kosten van onze schutterij te kunnen dekken. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de jaarlijkse reserveringen voor de uniformen waardoor het mede mogelijk is gemaakt dat wij dit jaar de schutterij in het nieuw hebben kunnen steken. In normale jaren geeft de contributie recht op gratis toegang voor festiviteiten en evenementen van de schutterij. We realiseren ons dat het nog maar zeer de vraag is of de jaarlijkse kermis- en schuttersfeesten dit jaar wel door kunnen gaan. We doen er alles aan om binnen de mogelijkheden die de Corona-maatregelen ons bieden toch nog het een en ander aan onze leden te kunnen bieden. Op de agenda staan in ieder geval nog een jubileumweekend met feestavond op 30 oktoberaanstaande a.s. Bovendien geldt uw lidmaatschapskaart ook voor het nieuwjaarsfeest op 8 januari 2022. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen. We hopen elkaar op die evenementen weer als vanouds te mogen ontmoeten. De lidmaatschapskaarten worden verspreid met de Schuttersproat van medio augustus. 

Het bestuur.