Algemene ledenvergadering 2021

Schuttersvrienden en vriendinnen, De algemene ledenvergadering 2021 van onze schutterij wordt gehouden op woensdag 23 juni a.s. We hebben de datum, na eerder uitstel, nu toch vastgesteld omdat onze statuten voorschrijven dat de ALV uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het vorige verenigingsjaar moet worden gehouden. Als begin juni mocht blijken dat de vergadering nog niet in de OGtent mogelijk is, dan zullen we een online vergadering organiseren.

De uitnodiging voor de vergadering zal begin juni worden verzonden. Op de agenda van de ALV staat onder meer de vernieuwing van de statuten van de schutterij, zoals in de vorige ledenvergadering is aangekondigd. Het concept, dat in overleg met de notaris tot stand is gekomen, is inmiddels gereed. Wij zullen de keuzes die we gemaakt hebben toelichten waarbij er gelegenheid is om nog invloed uit te oefenen op het voorstel. In de nieuwe statuten creeren we, naast diverse andere aanpassingen, ook duidelijkheid over de procedure die gevolgd moet worden bij wijziging van het huishoudelijk reglement. De statuten gaan niet over de invulling van het koningschieten. Dat komt op een later moment aan de orde.

We verwachten dat we in de 2e helft van 2021 extra ledenvergaderingen zullen beleggen om te komen tot goedkeuring van de nieuwe statuten. Op de ledenvergadering zullen we ook toelichten welke keuze is gemaakt met betrekking tot de contributie 2021. De incasso voor de contributie 2021 zal daarom dit jaar begin juli worden gedaan.

Met vriendelijke groet, en hopelijk tot ziens op 23 juni .a.s

Het bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *